Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sukupuolten välistä tasa-arvoa merentutkimuksessa edistetään

Uutinen 22.6.2020 klo 16.24

Baltic Gender -hankkeelta ratkaisuja myös tutkimuskäytäntöjen kehittämiseen

Merentutkimus on muiden luonnontieteiden tavoin edelleen varsin miesvaltainen ala. EU:n rahoittama Baltic Gender -hanke on etsinyt tasa-arvoa edistäviä ratkaisuja vuodesta 2016. Hankkeen ehdotukset ja sen tuottamat työkalut esiteltiin juhannuksen alla.

2019-04-19_CTD_ALKOR_0001_Jan_Dierking-GEOMAR_556x303.jpg

© Kuva: Jan Dierking / GEOMAR

Hanketta SYKEssä vetävän erikoistutkija Helena Valveen mukaan tasa-arvon toteutuminen ympäristötutkimuksessa – niin itse tutkimuksessa kuin tutkimuslaitosten sisälläkin – on edellytys sille, että osaamista ja oivalluksia kyetään hyödyntämään laajasti: ”Yhteiskunnan moninaisuuden tunnistaminen tutkimustyössä tukee kestävien ratkaisujen löytämistä.”

Baltic Gender -hankkeeseen osallistuneet kahdeksan eurooppalaista tutkimuslaitosta ovat etsineet ratkaisuja tutkimuksen tasa-arvon edistämiseen neljän vuoden ajan. Suomesta mukana on ollut Suomen ympäristökeskus. Tulokset esiteltiin juhannuksen alla etäyhteyksin toteutetussa konferenssissa. Tilaisuus kokosi yhteen yli 200 osallistujaa eli puolilta maailmaa.

Suomea pidetään tavallisesti tasa-arvon mallimaana, mutta hankkeessa saadut kokemukset ja kootut tiedot yllättivät, kertoo Helena Valve: ”Naiset ja miehet sijoittuvat myös SYKEssä epätasaisesti eri vaativuustason tehtäviin. Miehiä on vaativissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä edelleen selvästi naisia enemmän, vaikka ylimmässä johdossa on naisia enemmän kuin miehiä. Kansainvälinen vertailu ei anna meille aihetta ylpeyteen, vaan työtä on jatkettava.“

Työkaluja tasa-arvonäkökohtien huomioimiseen tutkimuksessa

“Hankkeen innovatiivisin tuotos on GenderWave-työkalu, joka tukee tasa-arvonäkökohtien huomiointia tutkimustyössä”, kertoo hankkeen vetäjä, professori Katja Matthes saksalaisesta GEOMAR-tutkimuslaitoksesta. Työkalu rakentuu tutkimushankkeiden suunnittelua tukevista kysymyksistä, joita avataan esimerkein.

Erikoistutkija Helena Valve arvioi, että digitaalinen työkalu on käytettävissä elokuussa. ”Sen avulla voidaan muun muassa selvittää sitä, miten sukupuolten moninaisuus voidaan huomioida tutkimuksen kysymyksenasetteluissa ja tiedonhankinnassa. Yhteisöt ja käytännöt voivat olla moninaisempia kuin mitä oletamme”, Valve muistuttaa.

Työkalun avulla tutkimuslaitokset pystyvät vastaamaan esimerkiksi tutkimusrahoittajien asettamiin tasa-arvovaatimuksiin entistä paremmin.

Kohti urapolkujen tasa-arvoisuutta

Baltic Gender -hankkeen tehtävänä oli lisäksi tunnistaa tasa-arvotyössä auttavia rakenteellisia muutoksia tutkimuslaitosten sisällä. “Kokosimme yhteen tasa-arvotyötä edistäviä hyviä käytäntöjä. Julkaisumme esittelee 13 toimintamallia, joilla tutkimuslaitoksissa voidaan parantaa päätöksenteon avoimuutta, reilua yhteistyötä ja urapolkujen tasa-arvoisuutta”, kertoo Kielin yliopiston tasa-arvovaltuutettu Iris Werner, jonka johdolla hyviä käytäntöjä käsittelevä julkaisu laadittiin.

Hanke tuki Viron ja Liettuan julkisen sektorin ensimmäisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadintaa. ”Baltic Gender kannusti meitä pohtimaan rakenteellisia uudistustarpeita. Työ aloitettiin merentutkimuksen osastoilta, ja se on sieltä laajentunut koko yliopistoon”, iloitsee Viktorija Vaitkevičienė Klaipedan yliopiston merentutkimuslaitokselta.

Lisäksi Baltic Gender toteutti koulutustilaisuuksia, työpajoja ja yhteisen mentorointiohjelman sekä kehitti tasa-arvotyötä tukemaan indikaattoreita. Hankkeen tuotokset ja päätöskonferenssin esitykset löytyvät hankkeen kotisivuilta. “Ratkaisut ovat erityisen ajankohtaisia nyt, kun YK:n merentutkimuksen vuosikymmen alkaa ensi vuonna” toteaa Katja Matthes GEOMARista.

Linkit:

Baltic Gender -hankkeen verkkosivut: https://www.baltic-gender.eu/

Projektin päätöskonferenssi ja sen esitykset: www.baltic-gender.eu/webinar

Hankkeen tuotokset: www.baltic-gender.eu/outcomes

Tiedote GEOMARIn verkkosivuilla: Towards Gender Equality in Marine Sciences. The Baltic Gender project presents new means and tested approache

Lisätietoja:

Erikoistutkija Helena Valve, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 723, s-posti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Baltic Gender -hankkeessa mukana olevat tutkimuslaitokset:

  • GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (Koordinointi), Saksa
  • Estonian Marine Institute, Tarton yliopisto, Viro
  • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Saksa
  • Fachhochschule Kiel, Saksa
  • Klaipedan yliopisto, Liettua
  • Lundin yliopisto, Ruotsi
  • Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomi
  • Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde, Saksa

Kohderyhmä: