Suomen ympäristökeskus sai rahoituksen ympäristömittausjärjestelmien kehittämiseen Joensuussa

Uutinen 16.1.2023 klo 9.08
Henkilö käyttää ilmaston mittauslaitetta.
Syken laboratorioinsinööri Jukka Hirvonen testaa Trimble GPS -maston reaaliaikaisen tiedonsiirron synkronointia osana laajempaa jatkuvatoimista mittausjärjestelmää.  Kuva: Tuomas Hirvonen, Syke

Suomen ympäristökeskus Syken Joensuun mekatroniikan tutkimuslaboratorio on saanut Suomen Akatemian Tutkimusinfrastruktuurikomitealta rahoitusta kolmivuotiselle hankkeelle, jossa kehitetään laboratorion ympäristömittausjärjestelmiä. Tavoitteena on parantaa erityisesti kenttäolosuhteissa käytettävien kannettavien ympäristömittauslaitteiden tai autonomisten mittausalustojen tuottamien mittaustulosten luotettavuutta ja siten tukea paremmin ympäristötutkijoiden, viranomaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien tarpeita.

Luotettava ympäristömittaustekniikka ratkaisee kestävyysmurroksen tietotarpeita

Nykyään on entistä suurempi tarve tehdä ympäristömittauksia kentällä. Autonomisten eli itsenäisesti tai etäohjattavasti maastossa toimivien mittausjärjestelmien tai kannettavien laitteiden etuna on muun muassa mahdollisuus ympäristön reaaliaikaiseen seurantaan ja nopea reagointi ongelmatilanteisiin. Laitteiden käyttöä ei kuitenkaan hyväksytä vielä laajasti virallisissa seurannoissa ja tarkkailuissa, koska usein niiden tuottamassa tiedon laadussa on ratkaisemattomia ongelmia.

”Nyt Suomen Akatemian rahoitusta saanut hankkeemme tähtää näiden puutteiden korjaamiseen, autonomisten mittausjärjestelmien hyväksyntään ja edistää niiden laadukasta käyttöä erilaisissa ympäristömittauksissa”, sanoo kehittämispäällikkö Teemu Näykki Suomen ympäristökeskuksesta.

”Vain luotettavien mittaustulosten avulla tehdyt päätökset vievät kestävyysmurrosta oikeaan suuntaan”, Näykki jatkaa.

Syke tukee Joensuussa alueellisesti merkittävää tutkimusta vihreään siirtymään

Suomen ympäristökeskuksen laboratorio on kansallinen vertailulaboratorio ja VTT Mikesin sopimuslaboratorio, jossa on tehty työtä uusien ympäristömittaustekniikoiden luotettavuuden tutkimuksessa. Uudet innovaatiot ja erilaiset kokeilut ovat tärkeä osa kestävyysmurrosta ja vihreää siirtymää.

Suomen Akatemian paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä tai rakentamista tukeva rahoitus painotti vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita. Kaikkiaan 25 miljoonan euron potista Suomen Akatemia myönsi rahoitusta 19 eri toimijan hankkeisiin ympäri Suomen.

Syken Joensuun toimipaikan metrologiaryhmän mekatroniikkalaboratorion hankkeen saama rahoitusosuus on 352 000 euroa vuosille 2023–2025. Syke tekee hankkeessa yhteistyötä ja tarjoaa palveluita paikallisille toimijoille Pohjois-Karjalassa, mutta mahdollistaa yhteistyön ja palvelut myös muille kansallisille ja kansainvälisille sidosryhmille.

Suomen ympäristökeskus on mukana myös toisessa Suomen Akatemian rahoitushaussa menestyneessä hankkeessa yhdessä Oulun yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen kanssa. Oulun yliopiston luotsaama hanke kehittää lumen, jään ja roudan seuranta- ja mittausjärjestelmiä, jotka tuottavat tietoa ilmastonmuutoksen kiihdyttämien talvisääolosuhteiden vaihteluiden vaikutuksista luonnolle ja rakennetulle ympäristölle Pohjois-Suomessa.

Suomen Akatemian tiedote

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Teemu Näykki, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 471, etunimi.sukunimi@syke.fi


Aihealue:
Kohderyhmä: