Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tutkimusprofessori Paula Kivimaa alansa viitatuimpien tutkijoiden listalle

Uutinen 18.11.2021 klo 13.00
Paula Kivimaa työskentelee SYKEn ilmastonmuutoksen strategisessa ohjelmassa tutkimusprofessorina..

SYKEn ilmastonmuutoksen strategisessa ohjelmassa tutkimusprofessorina työskentelevä filosofian tohtori Paula Kivimaa on noussut oman alansa viitatuimpien tutkijoiden joukkoon Clarivate Analyticsin Highly Cited Researchers -listalla. Listalle pääsevät Web of Science -tietokannassa omalla alallaan eniten viitattuun 1 prosenttiin kuuluvat tutkijat.

SYKEn lisäksi Paula Kivimaan saavutuksesta iloitaan myös Sussexin yliopistossa, missä hän työskenteli vuosina 2015–2021 osa-aikaisena erikoistutkijana.

Tällä hetkellä Paula Kivimaa työskentelee SYKEssä mm. IDEALE- ja CASCADES-hankkeissa. Akatemiatutkijarahoituksen saanut IDEALE-hanke tarkastelee energiapolitiikan ja turvallisuuspolitiikan välisiä kytköksiä, synergioita ja konflikteja siirtymässä vähähiiliseen energiajärjestelmään. Hankkeessa on mm. analysoitu Suomen, Viron, Norjan ja Skotlannin energia-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan julkisia strategiadokumentteja sekä haastatteluaineistoa. EU:n Horizon 2020 -ohjelman rahoittama CASCADES-hanke puolestaan tarkastelee mm. Euroopan unionin ilmastopolitiikan sekä ulko-, kauppa- ja finanssipolitiikan välistä koherenssia EU:n rajat ylittävässä ilmastonmuutoksen sopeutumisen kontekstissa.

Monipuolinen ja kansainvälinen tutkija on vuodesta 2020 asti ollut myös Suomen ilmastopaneelin jäsen.

”Paula Kivimaa on lahjakas yhdistämään käytännönläheisiä ja yhteiskuntaa palvelevia tutkimusaiheita innovatiiviseen ja kunnianhimoiseen analyyttiseen tarkasteluun. Hän on tutkinut energia- ja liikennejärjestelmää, innovaatioita ja välittäjäorganisaatioita, ympäristöpolitiikkaa ja kestävyysmurrosta. Näin monipuolisen tutkijan menestyminen alakohtaista julkaisemista tarkastelevalla highly cited -listalla on erityisen hienoa. Olemme kaikki SYKEssä ylpeitä ja iloisia tästä menestyksestä”, sanoo Paula Kivimaan pitkäaikainen työtoveri ja entinen esihenkilö, SYKEn tutkimusjohtaja Eeva Primmer.

 


Aihealue:
Kohderyhmä: