Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

VTV arvioinut tutkimusalus Arandan hallintaa

Uutinen 14.5.2020 klo 10.28
Aranda-ja-tutkijat-työssään-talvella-2020
© Kuva: Ilkka Lastumäki / SYKE

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on julkaissut tuoreen tuloksellisuuskertomuksen (5/2020), jossa arvioidaan valtion omaisuuden elinkaaren hallintaa paneutuen erityisesti koneisiin ja laitteisiin. Tarkastelussa on ollut mukana Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalus Arandan hallinta.

VTV:n arvion mukaan Arandan toiminnan suunnittelussa ja talouden hallinnassa olisi ollut parantamisen varaa. Raportin mukaan Arandan peruskorjauksen tarpeellisuuden perusteluna olleet laskelmat ovat olleet puutteellisia, arviot käyttömäärän kehityksestä liian optimisia. VTV katsoo, että SYKEn kaltaiselle laitokselle alus on ollut taloudellisesti iso hallittava ja sen talouden suunnittelu ja seuranta eivät ole olleet riittävän selkeitä.

SYKEssä katsotaan, että tällaiset VTV:n kokonaistarkastelut ovat asianmukaisia ja tärkeitä. Parhaimmillaan ne auttavat kehittämään valtionhallinnon toimintaa niin yksittäisissä laitoksissa kuin koko valtionhallinnossa. VTV:n huomiot Arandan hallinnoinnista on tunnistettu myös SYKEssä ja niihin on jo tartuttu.

”Huomiot ovat perusteltuja, mutta tilanne on jo osin muuttunut. SYKE on työskennellyt pitkään Arandan hallinnoinnin ja käytön järjestelyjen parantamiseksi aktiivisesti”, toteaa merikeskuksen johtaja Paula Kankaanpää. ”Yhdessä ympäristöministeriön kanssa on haettu ratkaisuja. Hallinnoinnin uudelleenjärjestely on käynnistetty viime vuonna, ja SYKE on päättänyt käynnistää aluksen hallinnoinnin kilpailutuksen.”

Myös Arandan käyttö on jo lisääntynyt viime vuonna tehtyihin arvioihin verrattuna.

”Käyttöpäiviä on saatu lisää uusien tutkimushankkeiden myötä, ja tälle vuodelle niitä on jo 120. Ne ovat paikanneet Ruotsin meteorologisen ja hydrologisen instituutin (SMHI) käytön päättymistä”, kertoo Paula Kankaanpää. ”Kansainvälisen käytön mahdollisuudet myös pidemmällä tähtäimellä ovat parantuneet, kun Aranda osallistuu kansainväliseen tutkimusalusten yhteiskäyttöä toteuttavaan EU-hankkeeseen.”

VTV:n tarkastelussa ei tullut esille SYKEn toimintaan vaikuttanutta merkittävää tekijää eli tutkimuslaitosten uudistusta (TULA). Sen myötä SYKEn toimintamenomomentista leikattiin lyhyessä ajassa lähes 30 %. Leikkausten ajoitus ja vaikutus ovat kohdistuneet myös Arandan hallinnointiin, käytön suunnitteluun ja toteutumaan. Leikkaukset ovat myös heikentäneet mahdollisuuksia suunnata toimintamenorahoitusta ja henkilöstöresursseja Arandaan.

”SYKEn ydinosaamista ovat tutkimus ja asiantuntijatyö sekä ympäristön tilan seuranta. Niihin panostamme jatkossakin samalla kun varmistamme, että Arandan aiempaa parempi hallinnointi tukee tehokkaasti tutkijoiden työtä”, sanoo Paula Kankaanpää.

Aranda on yksi keskeinen osa Suomen kansallista merentutkimusinfrastruktuuria FINMARIa, joka kokoaa yhteen kaikki merkittävät merentutkimusta tekevät tahot yliopistot mukaan lukien.

Lisätietoja:

Merikeskuksen johtaja Paula Kankaanpää, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 099, s-posti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkki VTV:n raporttiin: Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 5/2020: Valtion omaisuuden elinkaaren hallinta – koneet ja laitteet


Kohderyhmä: