Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ekologiset kompensaatiot voisivat olla keino virtavesien luonnon elvyttämiseen

Uutinen 18.3.2020 klo 15.28
Ekologinen kompensaatio
 

Luonnon monimuotoisuus vähenee hälyttävästi. Siksi perinteisen luonnonsuojelun lisäksi on otettava käyttöön myös ekologinen kompensaatio, todetaan Suomen ympäristökeskuksen Policy Brief -julkaisussa. Kompensaatiossa ihmisen luonnolle aiheuttama haitta hyvitetään parantamalla luonnon monimuotoisuutta toisaalla.

Ekologinen kompensaatio voisi tukea kokonaisten virtavesistöjen kunnostamista ja parantaa rakennettujen vesistöjen tilaa.

Luontaisen virtaaman palauttaminen, uusien elinympäristöjen rakentaminen ja muut kunnostustoimenpiteet parantaisivat virtavesien kalastoa ja lisäisivät luonnon monimuotoisuutta.

Suomessa on 220 vesivoimalaitosta. Vesivoimaloista 60 suurinta tuottaa yli 90 prosentista koko vesivoimasta. Niiltä osin kuin näiden voimaloiden haittoja ei voida vähentää paikan päällä, voisi luontaisen virtaaman palauttaminen toisissa vesistössä, esimerkiksi vesivoiman tuotannon kannalta vähämerkityksellisiä patoja purkamalla, olla sopiva ekologisen kompensaation keino. Tämä edellyttäisi muutoksia lainsäädäntöön.

Lisätietoja:

  • Saija Koljonen, erikoistutkija, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Minna Pekkonen, suunnittelija, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä:

 


Kohderyhmä: