Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Itärajan ylittävien Koitajoen ja Tohmajoen ympäristökuormaa vähennetään yhteistyössä

Uutinen 9.12.2020 klo 13.04
Koitajoen näytteenottopaikalle matkasivat syyskuussa projektipäällikkö Ilkka Pirhonen SYKEstä ja harjoittelija Tiina Osmala Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta. © Kuva: Juuso Pätynen

Suomen ja Venäjän rajajokien yhteistyön merkittävimpiä haasteita ovat erilaiset työskentelytavat esimerkiksi vesistöjen tilan seurannassa. Venäjällä on myös vaikeaa saada käyttöön ympäristön tilaa koskevaa tietoa. Koronapandemian takia rajaseudun aluetapahtumat on jouduttu perumaan.

Suomen ja Venäjän yhteistyötä tarvitaan erityisesti ympäristöasioissa, sillä ympäristövaikutukset ylittävät valtioiden rajat esimerkiksi rajavesistöissä. Carelia CBC (Cross-Border Cooperation) -ohjelma tukee Suomen ja Venäjän rajaseutujen asukkaita kehittämään yhdessä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin ja näin myös ylläpitämään rajaseutujen elinvoimaa.

Carelia CBC -ohjelman TohmaKoita-hankkeessa etsitään keinoja pitää huolta itärajan ylittävistä Koitajoesta ja Tohmajoesta ja niiden tarjoamista ekosysteemipalveluista. Joet ovat tärkeitä sekä Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan asukkaille että matkailijoille. Hanke alkoi tämän vuoden huhtikuussa ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun. Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Yhteistyöhankkeet ovat haasteista huolimatta tarpeellisia

Suomi ja Venäjä ovat hyvin erilaisia maita, mikä näkyy myös ympäristöasioissa. Hieman kärjistäen: kun Suomessa tutkitaan jätevesistä mikromuoveja, Venäjällä katsotaan, kelluuko jätevedessä muovipusseja.

TohmaKoitan lisäksi SYKE on mukana Sortavalan kaupungin vesi- ja jätevesihuoltoa kehittävässä SortWater-hankkeessa. Sekä Sortwater- että TohmaKoita-hankkeessa saatujen kokemusten perusteella yhteistyön merkittävimpiä haasteita ovat erilaiset työskentelytavat vesistöjen tilan seurannassa. Esimerkiksi laboratoriomenetelmät ovat erilaisia ja vesistöistä seurattavat vedenlaatutekijät poikkeavat toisistaan. Haastetta aiheuttaa myös esimerkiksi se, että Venäjällä on vaikeaa saada käyttöön ympäristön tilaa koskevaa tietoa.

Yhteistyöhankkeille on kuitenkin jatkossakin tarvetta, varsinkin Laatokan Karjalassa. Kaikki Laatokkaan ja sen valuma-alueeseen kohdistuva ympäristökuormitus virtaa ennen pitkää Suomenlahteen ja voi aiheuttaa ongelmia Suomessa.

Suomesta kulkeutuu puolestaan Venäjälle metsätalouden ja turvetuotannon vesistöpäästöjä. On molempien naapureiden edun mukaista tehdä tasa-arvoista yhteistyötä ja vaihtaa keskenään tietotaitoa ongelmien ratkaisemiseksi.

Pandemia on vaikeuttanut viestintää

TohmaKoita-hankkeen kumppanien tapaamiset ja seminaarit on jouduttu koronapandemian aikana järjestämään etäyhteyksin.

Pandemia on asettanut myös haasteita hankealueen asukkaille ja toimijoille suunnattuun viestintään. Aluetapahtumat peruuntuivat tältä vuodelta sekä joukkotapahtumien järjestämiseen liittyvien riskien että rajan sulkeutumisen vuoksi. Hanketyötä on kuitenkin pystytty jatkamaan muilta osin etätyönä.

Säät suosivat kesäkuussa Koitajoen kenttätöitä Ala-Koitasta alavirtaan mentäessä. © Kuva: Juuso Pätynen

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ilkka Pirhonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi
Tutkija Juuso Pätynen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Linkkejä:

 


Kohderyhmä: