Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Koronalla on yllättäviä vaikutuksia vesiensuojelun tutkimushankkeille

Uutinen 3.6.2020 klo 17.33
Suomen ja Venäjän SEVIRA-yhteistyöhankkeessa on asennettu mittalaitteita Venäjän puolen vesistöihin. Niitä ei ole päästy huoltamaan koronarajoitusten takia. © Kuva: Ljudmila Vesikko

Vesiensuojelu ja -tutkimus eivät ole säästyneet koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksilta. Esimerkiksi matkahuollon pikavuorojen väheneminen on vaikeuttanut vesinäytteiden toimitusta analysointiin ja maiden rajojen sulkeutuminen on estänyt Venäjän puolella olevien jatkuvatoimisten mittalaitteiden huollon.

Kun mietitään mihin asioihin koronan takia asetetut rajoitukset vaikuttavat, vesienhoito ja -tutkimus eivät tule ensimmäisenä mieleen. Koronarajoitukset vaikuttavat kuitenkin niihinkin, varsinkin kenttätyöhön.

Rajoitukset vaikuttavat esimerkiksi Suomen ja Venäjän yhteisessä, Suomenlahden tilan paranemiseen tähtäävässä, SEVIRA-hankkeessa. Rajoitusten takia Lappeenrannasta otettujen vesinäytteiden toimittaminen näytteenottoa seuraavaksi aamuksi Suomen ympäristökeskuksen Oulun laboratorioon ei ole tänä keväänä onnistunut.

Aiemmin näytteet toimitettiin Matkahuollon pikapakettina, mutta nyt pikavuoroja on vähennetty. Korvaavat yhteydet eivät ole tarpeeksi nopeita, sillä analyysit on tehtävä vuorokauden sisällä näytteenotosta. Lopulta lähempää löytyi korvaava laboratorio.

Laitteen rikkoutunutta anturia ei päästä vaihtamaan

Kevät on jatkuvatoimisille mittausasemille riskialtista aikaa. Jäidenlähtö voi vaurioittaa laitteita. Näin on käynyt myös tänä keväänä. SEVIRA-hankkeessa jäidenlähtö vaurioitti mittalaitteen anturia Rakkolanjoella Venäjän puolella. Anturin vaihtaminen uuteen kuuluu takuun piiriin, mutta laitteen toimittaja ei ole päässyt Suomesta Venäjälle koronarajoitusten takia. Mittausaineistoon tulee nyt tälle ajalle aukko.

Jatkuvatoimisten mittalaitteiden kalibrointi vaatii manuaalista vesinäytteiden ottoa. SEVIRA-hankkeen näytteitä ei ole päästy tänä keväänä ottamaan, koska maiden rajat ovat kiinni. © Kuva: Petri Ekholm

Rajoitukset voivat hankaloittaa ainakin jossain määrin myös normaaleja huoltokäyntejä. Jos automaattiaseman mittausantureita ei puhdisteta noin kahden viikon välein, laitteen mittaustulokset vääristyvät. Asiaa ei myöskään helpota se, että mallinnusta varten automaattimittausdatan kalibrointiin käsin otettuja vesinäytteitä voi olla yhtä vaikeaa päästä hakemaan kuin automaattimittauslaitteita on päästä puhdistamaan ja huoltamaan.

Päättyville hankkeille ongelmallisinta

SEVIRA-hanke on kolmevuotinen, ja se on vasta puolivälissä. Hankkeilla, jotka ovat alussa tai puolivälissä, on useimmiten varaa joustaa, jos koronan suorat tai välilliset vaikutukset kestävät vain joitain kuukausia. Tehtäviä, joita koronatoimet rajoittavat, voidaan jossain määrin siirtää. Sen sijaan päättyville hankkeille tilanne voi olla hankala. Hankkeiden viimeisteleminen poikkeustilanteessa voi olla vaikeaa.

Lisätietoja:

  • Erikoissuunnittelija, Ljudmila Vesikko, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä:

 


Kohderyhmä: