Kummassa on enemmän vesihyönteisiä, Brasilian vai Suomen puroissa?

Uutinen 28.3.2018 klo 15.00
Puroympäristöä Brasiliassa. Kuva: Tadeu Siqueira
Puroympäristöä Brasiliassa. © Kuva: Tadeu Siqueira

Virtavesien luonnon monimuotoisuuden säännönmukaisuudet eroavat selvästi trooppisten ja boreaalisten alueiden välillä

Länsi-Suomen boreaalisten purojen ja Brasilian Atlanttisen sademetsän trooppisten purojen monimuotoisuus eli biodiversiteetti ovat selvästi erilaiset, mutta yksilöiden lukumäärät yllättivät tutkijat, ilmenee juuri päättyneen yhteishankkeen alustavissa tuloksissa. Esimerkiksi vesihyönteisten sukujen määrä oli Brasiliassa suurempi kuin Suomessa, mutta vesihyönteisten yksilömäärä on Suomessa lähes 10 kertaa suurempi kuin Brasiliassa. Myös biodiversiteettiin vaikuttavista ympäristötekijöistä ja niiden muutoksista saatiin hankkeessa tarkempaa tietoa.

Monipuoliset tutkimuskohteet yhdenmukaisella näytteenottoasetelmalla

Hankkeessa tutkittiin erityisesti purojen piilevien, pohjaeläinten ja bakteerien monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä maantieteellisesti lähes äärialueilla ja hyvin eriävissä ympäristöolosuhteissa. Suomessa kohteena olivat Länsi-Suomen boreaaliset purot ja Brasiliassa Atlanttisen sademetsän trooppiset purot.

Samanlaisilla näytteenottoasetelmilla pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1) Onko boreaalisten ja trooppisten purojen monimuotoisuudessa eroja? 2) Reagoiko puroeliöstö samalla tavoin luontaisiin ja ihmisvaikutteisiin tekijöihin kummallakin alueella. 3) Onko ympäristön muutoksella, kuten metsien muuttamisella pelloiksi, samankaltainen vaikutus purojen eliöstöön kummallakin alueella?

Tutkimustuloksia julkaistaan kevään aikana

Tutkimukseen liittyviä julkaisuja ilmestyy tänä keväänä. Suomen osalta tuloksia on jo julkaistu Jenny Jyrkänkallio-Mikkolan väitöskirjassa, joka tarkastettiin Helsingin yliopistossa helmikuussa 2018. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi yhteistyö brasilialaisten tutkijoiden kanssa on ollut erittäin menestyksellistä ja antoisaa.

Suomen Akatemian ja São Paulon osavaltion tiederahoittaja FAPESPin rahoittamaa hanketta johtivat Jani Heino Suomen ympäristökeskuksesta, Janne Soininen Helsingin yliopistosta ja Tadeu Siqueira São Paulon osavaltion yliopistosta. Hanke alkoi vuonna 2014 ja päättyi vuoden 2017 lopussa.

Linkkejä

Jenny Jyrkänkallio-Mikkolan väitöskirja:
Factors contributing to the spatial variation of stream communities in boreal and tropical regions (2018)

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Jani Heino, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: