Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kyselytutkimuksen tulos: Vesihuollon toimintavarmuuden takaamisessa osaava henkilöstö merkittävin tekijä

Uutinen 16.12.2019 klo 9.45
Suomalaiselle vesihuoltopalvelujen osaamiselle on kysyntää myös ulkomailla. Kirjoittaja vieraili Da Nangin jätevedenpuhdistamolla Vietnamissa vuosikymmenen alussa. Paikallinen puhdistamoyhtiön johtaja ja alan konsultti esittelivät hänelle puhdistamon kemikaalien käyttöä. © Jyrki Laitinen

Vesihuollon sidosryhmille tehdyssä kyselytutkimuksessa osaava henkilöstö, vesihuoltoinfran ylläpidon rahoitus ja hyvä raakaveden laatu nousivat merkittäviksi tekijöiksi vesihuoltopalveluiden kestävyyden ja toimintavarmuuden varmistamisessa.

Kaupunkien vesihuoltopalveluita koskevassa keskustelussa tärkeiksi teemoiksi ovat nousseet kestävyys ja resilienssi. Resilienssillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä palvelutason pitämistä hyvällä tasolla että sitä, että palvelutason palautuminen luonnonkatastrofien, infrastruktuurin hajoamisen tai hallinnon ongelmien aiheuttamista häiriöistä on nopeaa ja sujuvaa.

Jotta vesihuoltopalvelua voitaisiin kutsua resilientiksi, palvelun kaikkien osa-alueiden, aina politiikasta ja hallinnosta tekniseen toimintaan asti, tulisi olla selkeitä ja johdonmukaisia, ja kaikkien osa-alueiden toiminta on pystyttävä takaamaan myös haastavissa tilanteissa.

Veden hintaa ei pidetty liian suurena

Vesihuollon sidosryhmien näkemyksiä kestävän ja resilientin vesihuollon piirteistä selvitettiin kyselytutkimuksella. Kysely lähetettiin 350 asiantuntijalle, jotka edustivat vesihuoltolaitoksia, kuntia, viranomaisia, tutkimuslaitoksia, yksityisiä yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Vastauksia saatiin 99 vastaajalta eri puolilta maata ja erikokoisilta organisaatioilta.

Vesihuollon toimivuuden tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi nousi terveydelle turvallinen talousvesi ja toiseksi ympäristölle turvallinen jätevesi. Muut aspektit, kuten taloudellisuus ja teollisuuden vesihuolto, jäivät merkitykseltään vähäisemmäksi.

Veden hintaa ei myöskään pidetty Suomessa liian suurena, eikä edes merkityksellisenä. Pääosa vastaajista katsoi, että veden hintaa voidaan nostaa, jotta palvelut voidaan säilyttää hyvinä.

Vesihuoltopalveluiden tekniikan ja talouden katsottiin toimivan hyvin. Kun kysyttiin asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota turvallisten vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi, kärkeen nousivat hyvä ja osaava henkilöstö, vesihuoltoverkostojen ylläpidon rahoitus sekä laadultaan kunnollisen raakaveden varmistaminen.

Vastauksia vesihuollon sidosryhmille suunnatun kyselytutkimuksen kysymykseen ”Mitkä ovat vesihuollon toimintavarmuuden kannalta merkittävimmät asiat, joihin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota”.

Lisätietoja:

  • ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kohderyhmä: