Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lounais-Suomessa varaudutaan kuivuusjaksoihin

Uutinen 7.10.2020 klo 15.20
LOSSI-hankkeen tarkoituksena on parantaa kuivuuteen varautumista ja sopeutumista koko Suomessa. © Kuva: Riku Lumiaro

Lounais-Suomessa tutkitaan kuivuuteen varautumista ja siihen sopeutumista muuttuvassa ilmastossa. LOSSI-hankkeen tavoitteena on auttaa viljelijää varautumaan säiden vaihteluun ja tuleviin ääri-ilmiöihin hyvissä ajoin.

LOSSI-hankkeessa tuotetaan kuivuusennusteita ja ennakoidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia kuivuuteen. Haitallisen kuivuuden ennakoimiseksi kehitetään myös indikaattoreita, kuten maankosteusindeksi ja sadanta- ja valuntasummiin perustuvat SPI- ja SRI -indeksit. Lisäksi arvioidaan varautumiskeinojen, esimerkiksi kastelun, tarvetta sekä varautumiskeinojen kustannuksia ja hyötyjä.

Säästä ja vesitilanteesta laaditaan kuuden viikon ja kolmen kuukauden ennusteita. Ennusteita ja kuivuuden indikaattoreita pilotoitiin kasvukauden 2020 aikana yhteistyössä muun muassa maanviljelijöiden kanssa.

Sirppujoelle laaditaan kuivuusriskien hallintasuunnitelma

Varsinais-Suomessa sijaitsevan Sirppujoen valuma-alueelle tuotetaan kuivuusriskien hallintasuunnitelma, joka antaa kokonaiskuvan alueen vedenkäytöstä. Suunnitelmassa arvioidaan myös, miten vesiresursseja tulisi eri sektoreilla kuten maataloudessa, teollisuudessa ja vesihuollossa käyttää tehokkaasti niin, että vesi riittäisi. Tavoitteena on siirtyä kuivuudenhallinnassa kriisinhallinnasta ennalta varautumiseen, eli reaktiivisesta proaktiiviseen.

Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen (LOSSI) -hankkeen tarkoituksena on parantaa kuivuuteen varautumista ja sopeutumista koko Suomessa. Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus ja siinä ovat mukana Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteen laitos. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hanke alkoi marraskuussa 2019 ja se jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Maankosteuden indikaattori
Maankosteus on yksi kuivuuden ennakoimisen indikaattoreita. Lokakuun 2020 keskimääräinen maankosteusindeksi jakaumaennusteen mediaanin perusteella laskettuna. Ennuste on laadittu 28. syyskuuta.

Lisätietoja:

Hydrologi Noora Veijalainen, Suomen ympäristökeskus, SYKE,etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä:


Kohderyhmä: