Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Osallistu Vesi.fi-palvelun rakentamiseen

Uutinen 12.3.2019 klo 10.50
vesi.fi
 Vesi.fi-palvelu sisältää ajankohtaista tietoa muun muassa veden korkeudesta ja lumitilanteesta.© vesi.fi - vesitilannepalvelu

Helmikuun lopussa julkaistiin ensimmäinen osio uudesta vesi.fi-verkkopalvelusta. Osio sisältää ajankohtaista tietoa muun muassa veden korkeudesta ja lumitilanteesta. Vesi.fi-palvelu toteutetaan asiakaslähtöisesti. Käyttäjät ovat vahvasti mukana palvelun kehittämisessä: osallistu sinäkin osoitteessa vesi.fi 17. maaliskuuta mennessä.

Vesi.fi-verkkopalvelu on osa maa- ja metsätalousministeriön asettamaa vesitaloustiedon tuottamisen ja jakamisen kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan turvallisuuden ja toimivuuden kannalta välttämättömän vesitaloustiedon jakaminen kansalaisille ja vesitietoa työssään tarvitseville tahoille.

Käyttäjät mukana kehitystyössä

Helmikuun lopussa julkaistiin vesi.fi-verkkopalvelun testiversio. Se sisältää ajankohtaista vesitilannetietoa muun muassa veden korkeudesta, veden lämpötiloista ja lumitilanteesta. Vesi.fi-palvelu ei perinteisestä toimintamallista poiketen ole kuitenkaan vielä lopullisessa muodossaan, vaan nyt julkaistu sisältö on lähtölaukaus palvelun kehittämiselle yhdessä käyttäjien kanssa.

Tiedon tarjonnassa pyritään huomioimaan käyttäjien erilaiset tiedon hankinnan mieltymykset ja tottumukset. Tärkeässä roolissa palvelun suunnittelussa on saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on varmistaa tiedon mahdollisimman hyvä käyttömahdollisuus erilaisille käyttäjille, kuten heikommin näkeville. Tietoa voidaan tarjota perinteisen tekstin lisäksi karttoina, graafeina ja havainnollisina kuvina. Sisältöä julkaistaan ja tiedon esittämistapoja kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.

Osallistu käyttäjätestaukseen

Käyttäjätestaukset ovat meneillään. Testiryhmässä on Omakotiliiton jäseniä, maakuntien eri toimijatahoja, ELY-keskusten vesiasiantuntijoita, pelastusviranomaisia ja sidosryhmäverkostojen väkeä. Käyttäjätesteillä testataan tiedon löydettävyyttä sekä käyttäjien kokemuksia sivuston ilmeestä ja rakenteesta. Lisäksi selvitetään käyttäjien tietotarpeet.

Vesi.fi-sivuston lopullinen sisältö hiottuine toiminnallisuuksineen julkaistaan tämän vuoden loppuun mennessä. Vesikirjeen tilaajilla on nyt erinomainen tilaisuus osallistua uuden verkkopalvelun rakentamiseen. Klikkaa osoitteeseen vesi.fi, arvioi miten verkkosivu vastaa sinun käyttötarvettasi ja anna kehittämispalautteesi. Tätä palvelua rakennetaan juuri sinulle!

Lisätietoja

Projektipäällikkö Seija Rantonen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä

 

 


Kohderyhmä: