Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pohjaveden tyyppimallit nyt kaikkien ulottuvilla

Uutinen 12.3.2019 klo 12.50
Harju
© Kuva: Timo Soininen, YHA kuvapankki

Pohjavesimallin sovittaminen tiettyyn kohteeseen vaatii paljon lähtötietoja. Niiden hankkiminen ei aina ole mahdollista kiireellisen aikataulun tai rajallisten resurssien vuoksi. Tällöin arvioinnin apuna voidaan käyttää tyyppimuodostumamallia.

Tyyppimuodostusmalli
Pohjaveden tyyppimuodostumamalleja on laadittu eri tyyppimuodostumille. Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Pohjaveden mallintaminen on erittäin käyttökelpoinen työkalu vedenhankinnan riskien arviointiin. Sen avulla voidaan myös suunnitella riskien hallinnan keinoja. Kohdekohtainen pohjavesimalli vaatii kuitenkin paljon lähtötietoja. Niiden hankkiminen ei aina, esimerkiksi erityistilanteissa, ole mahdollista rajallisten resurssien tai kiireellisen aikataulun vuoksi. Tällöin suuntaa-antavaa arviointia voidaan tehdä tyyppimuodostumamallilla.

Tyyppimalleilla voidaan tehdä vain suuruusluokkatason arvioita. Tarkempia kohdekohtaisia tarkasteluja varten on kuitenkin syytä tehdä omat, paremmin kohdetta kuvaavat mallit.

Pohjaveden tyyppimuodostumien rakennekuvaukset on laadittu 1990-luvulla. Ne perustuvat pohjavesialueiden kartoitukseen, pohjavesimuodostumien rakenteiden tilastolliseen tarkasteluun ja tiesuolauksen riskikartoitukseen.

Tyyppimuodostumista laadittiin jo tuolloin myös pohjavesimallit. Niiden hyödyntämisessä on kuitenkin esteenä se, että malleja ei tehty yleisesti käytössä olevalla ohjelmalla eikä mallinnuksessa tarvittavia tiedostoja ole saatavilla sähköisessä muodossa.

Mallit on muutettu käyttökelpoiseen muotoon

Tyyppimuodostumamallit on Suomen ympäristökeskuksessa laadittu uudelleen yleisesti käytössä olevan MODFLOW-ohjelmiston kanssa yhteensopivaan muotoon. MODFLOW-ohjelmaperheen laskentaohjelmat ja graafisen käyttöliittymä ModelMusen voi ladata internetistä ilmaiseksi.

Pohjavesiasiantuntijoita tullaan perehdyttämään ModelMuse-käyttöliittymän ja tyyppimallien hyödyntämiseen. Perehdyttämistä varten on laadittu opastusmateriaalia, joka löytyy nettisivulta www.syke.fi/pohjavesityyppimallit.

Sivulta löytyy myös ohje tyyppimallien käytössä tarvittavien ilmaisten ohjelmien asennukseen. Konservatiivisen, eli ympäristönsä kanssa reagoimattoman aineen, kulkeutumista kuvaavat, mallinnuksessa tarvittavat tiedostopaketit löytyvät nettisivulta Pohjaveden tyyppimallien tiedostopaketit.

Halukkaille järjestetään virtuaalisia koulutustilaisuuksia vuoden 2019 aikana.

Tiesuolauksen mallintaminen
Tyyppimuodostumamallia voi käyttää esimerkiksi tiesuolauksen mallintamiseen. (Lähde: Hänninen ym. 1994 Tiesuolauksen vaikutus tärkeillä pohjavesialueilla – tilastollinen tarkastelu). Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Sirkku Tuominen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä

 


Kohderyhmä: