Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKE Policy Brief: Ympäristönäkökohdat on huomioitava kaivoksen elinkaaren kaikissa vaiheissa

Uutinen 16.12.2019 klo 9.45
 

Vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistavat uusiutuvien energioiden tekniikat tarvitsevat metalleja, joiden louhinta myös Suomessa on viime vuosina moninkertaistunut. Kaivosten ympäristövaikutuksiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin on siksi syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota.

SYKEn kaivostoimintaa käsittelevän Policy Brief -julkaisun mukaan ympäristönäkökohdat on huomioitava kaivoksen elinkaaren kaikissa vaiheissa, aina malminetsinnästä kaivoksen sulkemiseen ja jälkihoitoon asti.

Kaivosten vesien hallinta on Suomen oloissa keskeistä kaivosten haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kaivosyhtiön tulee huomioida tämä jo kaivoksen suunnitteluvaiheessa. Lupaviranomaisen on puolestaan vaadittava riittävät tiedot vesien hyvästä hallinnasta jo lupakäsittelyn alkuvaiheessa.

Kaivoksen jätealueilta tulee päästöjä etenkin vesiin. Päästöjen minimoimiseksi kaivosyhtiöiden kannattaa ottaa käyttöön alan parhaat tekniikat.

Kaivosalan yhtiöiden edun mukaista on viestiä hankkeistaan aktiivisesti ja avoimesti jo malminetsintä- ja suunnitteluvaiheessa niin, että paikalliset asukkaat pääsevät vaikuttamaan hankkeisiin.

Kestävässä kaivostoiminnassa uutta malmia louhitaan mahdollisimman vähän. Tavoitteena on kiertotalousyhteiskunta, jossa metallit ja mineraalit otetaan tuotteista talteen ja käytetään uudelleen.

Lisätietoja:

  • Kehittämispäällikkö Kimmo Silvo, SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

SYKE Policy Brief -julkaisut ovat päättäjille ja asiantuntijoille suunnattuja kannanottoja, joissa esitetään tiiviissä ja hyvin perustellussa muodossa SYKEn näkemys ja suositukset jostain ajankohtaisesta kysymyksestä.


Kohderyhmä: