SYKE Policy Brief: Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää

Uutinen 30.9.2019 klo 15.29
Lääkekuormaa voidaan vähentää
 

Lääkkeiden käytön lisääntyessä on riski, että lääkejäämiä päätyy jätevedenpuhdistamoille entistä enemmän. Ne voivat olla haitallisia esimerkiksi kaloille, ja ne voivat päätyä jätevesilietteen mukana myös maaperään. Lääkejäämien nykyistä tehokkaampi poistaminen aiheuttaisi tarvetta nostaa kuluttajan maksamaa jätevesimaksua arviolta 5 prosenttia.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on koonnut Policy Brief -julkaisuun uusinta tutkimustietoa ympäristöön päätyvästä lääkekuormasta. Julkaisu esittelee myös näkemyksiä siitä, mitä ongelmalle voitaisiin tehdä.

Lääkepäästöt ovat peräisin kotitalouksista, sairaaloista ja lääketeollisuudesta. Päästöjä voidaan vähentää ottamalla käyttöön kehittyneempiä puhdistustekniikoita jätevedenpuhdistamoilla tai alkuperäisillä päästölähteillä.

Lääkevalmisteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa. Tätä tukisi se, että lääkeaineille kehitettäisiin ympäristövaikutukset huomioiva luokittelujärjestelmä.

Kuluttajien käyttämättömien lääkkeiden palauttamista apteekkeihin pitää tehostaa johdonmukaisella tiedottamisella. Lääkehukkaa voitaisiin vähentää alentamalla pienten aloituspakkausten hintaa.

Lääkkeitä päätyy pelloille myös lääkittyjen eläinten lannan mukana. Eläinlääkkeiden myyntiä ja käyttöä voidaan jo nyt rajoittaa ympäristölle aiheutuvan riskin perusteella. Käyttörajoitusten toteutumista tulisi myös valvoa.

Lisätietoja:


Kohderyhmä: