Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sinisen biotalouden tutkimusta halutaan vahvistaa

Uutinen 19.9.2018 klo 16.04
sinisen biotalouden_Markku Maunula
© Markku Maunula

Biotalous ja puhtaat ratkaisut -ministerityöryhmä hyväksyi kesäkuussa sinisen biotalouden tutkimusagendan.

Sinisen biotalouden pohjalta halutaan kehittää kestävää liiketoimintaa, jota tukevan tutkimuksen ja osaamisen painopisteet on määritelty. Maa- ja metsätalousministeriön vetämä laajapohjainen Biotalous ja puhtaat ratkaisut -ministerityöryhmä hyväksyi sinisen biotalouden tutkimusagendan kesäkuussa.

Tutkimuksen ja samalla osaamisen vahvistamisen lähtökohdaksi on valittu kuusi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, kuten kestävä ruuan tuotanto sekä puhdas vesi ja sanitaatio. Tavoitteita on tarkasteltu veteen ja vesiluonnonvaroihin perustuvien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Tarkastelu on tehty sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tutkimuksen ja osaamisen painopisteitä on analysoitu sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ehdotetut painopisteet on esitetty taulukossa.

sinisen biotalouden kehittämisstrategia taulukko

Tutkimus- ja osaamisagendassa on tunnistettu useita sinistä biotaloutta vauhdittavia tekijöitä, kuten vesiekosysteemien kestävä hyödyntäminen, innovaatiot, asiakassuuntautuneisuuden arviointi, strategiset kumppanuudet ja fiksu hallinto. Tärkeä mittari agendan toimeenpanon arvioinnissa tulee olemaan se, miten hyvin onnistutaan rakentamaan tavoitteellista vuoropuhelua eri toimijoiden välille.

Agendan toimeenpanon vastuutahoksi ehdotetaan Sinisen biotalouden ohjausryhmää. Ryhmää vetää maa- ja metsätalousministeriö ja siinä ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Akatemia, Business Finland, Sitra, Etelä-Savon ELY-keskus ja Pohjanmaan liitto.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Markku Maunula, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: