Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vedenkorkeusasemien ylläpito ja virtaamamittaukset on kilpailutettu

Hydrologiaa_556px
Kaikkiaan on kilpailutettu 319 vedenkorkeusaseman ylläpito. Antti Lauronen mittaa Kiiminkijoen vedenkorkeutta pohjapaalusta Haukiputaalla virtaamamittauksen yhteydessä. © Sonja Risti

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut ympäristöhallinnon vedenkorkeusasemien ylläpidon ja virtaamamittaukset vuosille 2021–23. Kilpailutus on tehty jokaiselle Suomen kolmelle hankinta-alueelle. Hankinta koskee kaikkiaan 319 vedenkorkeusasemaa ja 177 virtaama-asemaa. Osa palveluntuottajista vaihtui. 

Itäisellä hankinta-alueella (Keski-Suomi, Uusimaa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) palveluntuottajina jatkavat samat toimijat kuin edellisellä hankintakaudella. Vedenkorkeusasemien ylläpidossa jatkaa Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy kumppaneineen ja virtaamamittauksissa Kymijoen vesi ja ympäristö ry kumppaneineen. 

Läntisellä hankinta-alueella (Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) vedenkorkeusasemien ylläpidossa jatkaa KVVY Tutkimus Oy, mutta virtaamamittausten tekijä vaihtuu. Virtaamamittauksia tekee nyt Mitta Oy. 

Pohjoisella hankinta-alueella (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) tekijät vaihtuivat. Vedenkorkeusasemien ylläpidosta vastaa nyt Maveplan Oy ja virtaamamittauksista Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. 

Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla testataan harvennettuja asemakäyntejä 

Vedenkorkeusasemien ylläpitokäynnit sisältävät vedenkorkeuden tarkistusmittauksen, ylläpito- ja huoltotöitä sekä vuosittaisen kuntotarkastuksen ja tarkistusvaaitukset. 

Valtakunnallisesti tärkeille vedenkorkeusasemille voidaan tilata asemakäyntejä tarpeen mukaan 6–12 kertaa vuodessa.  

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla valtakunnallisesti tärkeille asemille on asennettu kullekin kaksi automaattista havaintolaitetta. Asemilla testataan, voitaisiinko asemilla käyntejä näin harventaa. Asemakäyntejä on vuonna 2021 vain 6, kun muiden ELY-keskusten alueilla käyntikertoja on 10.  

Virtaamamittaushankinnat sisältävät Suomen ympäristökeskuksen laatiman mittausohjelman mukaiset avovesikauden mittaukset sekä lisäksi talvikauden mittauksia kohteissa, joissa jääkansi vaikuttaa havaintojen luotettavuuteen. Virtaamamittauksissa toinen talvimittauskierros tehdään entisestä poiketen vain erikseen tilattaessa. Näin pystytään paremmin huomioimaan leudot talvet. Leutoina talvina ei kaikkialla muodostu pysyvää jääkantta.  

Kustannukset tänä vuonna 700 000 euroa 

Hankintasopimukset palveluntuottajien kanssa on tehty vuosiksi 2021–23, ja ne sisältävät optiovuoden 2024. Kilpailutettujen vedenkorkeusasemien ylläpidon ja virtaamamittausten kustannukset ovat vuonna 2021 arviolta noin 700 000 euroa.  

Vedenkorkeus- ja virtaamahavaintoja tarvitaan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tulvariskien hallinnassa, patoturvallisuudessa, vesistöjen säännöstelyssä, vesivoiman tuotannossa, kuivuustilanteissa sekä vesitilannetta koskevassa tiedotuksessa ja varoituspalveluissa. Havaintojen luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää. 

Kirjoittaja 

Johtava vesitalousasiantuntija Tuuli Saari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Lisätietoja antaa myös  
Hydrologi Heidi Sjöblom, Suomen ympäristökeskus SYKE,  etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 16.3.2021 klo 14.46, päivitetty 17.3.2021 klo 10.23

Kohderyhmä: