Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesialan verkostoitumista ja uusia yhteistyömahdollisuuksia

Vesialan verkostossa sovelletaan uusia mittaus- ja mallintamismenetelmiä. Esimerkiksi datafuusiolla voidaan yhdistää vedenlaatutietoa, jota on saatu vesinäytteistä, satelliiteilta ja droneilta (kuvassa). © Jari Silander

Vesialan yritysten ja julkisen sektorin verkosto tunnistaa alan yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. HYDRO-RDI-Network tähtää synergiaetuihin kansallisilla ja globaaleilla markkinoilla. Turun yliopiston vetämään verkostoon kuuluu nyt 15 yritystä ja 5 julkista toimijaa. Verkostoon toivotaan mukaan laajasti alan toimijoita. 

Yhteistyöverkoston yritykset edustavat vesisektoria, kaukokartoitusta ja geoinformatiikkaa. Julkiselta puolelta mukana ovat Turun yliopiston lisäksi Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus.  

Vesialan vientiä voidaan kasvattaa tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden avulla. Suomen resurssit ovat kuitenkin pienet kilpailijamaihin verrattuna. Kansainvälisiä hankkeita ajatellen osaamista ja palveluja kannattaakin kehittää yhdessä. 

Yritykset haluavat lisää liikevaihtoa ja tutkijat kansanvälisiä tutkimusartikkeleita. Kun Suomen verkosto on saatu vahvaksi, verkostoa voidaan laajentaa myös ulkomaille.  

Osaaminen ja voimavarat kasvavat 

 
Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus Laajoella kesällä 2019
Veden sameutta, nitraattityppeä ja orgaanista hiiltä mitattiin jatkuvatoimisella laitteella Laajoella kesällä 2019. Kun laitteen rekisteröimät vedenlaatuarvot yhdistetään virtaamatietoon voidaan laskea vesistöstä Itämereen päätyvä ainevirtaama. © Maria Kämäri

Ilmastonmuutoksen myötä vedestä tulee globaalisti yhä tärkeämpi luonnonvara. Vesitutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet. Nykyisin Suomen vesialan yritystoiminta ja tutkimus ovat kuitenkin pirstaloituneet. Alan kasvun tueksi tarvitaan uusia innovaatioita.  

HYDRO-RDI-Network tulee kehittämään palvelukokonaisuuksia tulvariskien, jokielinympäristöjen ja vedenlaadun kestävään hallintaan.  

Verkostossa sovelletaan uusia mittaus- ja mallintamismenetelmiä. Näitä ovat muun muassa autonomiset alukset, vihreä laser, jatkuvatoimiset vedenlaadun mittausjärjestelmät, koneoppiminen, kvanttilaskenta ja datafuusio.  

Tavoitteena on ottaa härkää sarvista ja nousta yhdessä huipulle hyödyntämällä verkoston jäsenten osaamista.  

HYDRO-RDI-Network-verkostoa rahoittaa Suomen Akatemia. Verkostolle myönnettiin 10 prosenttia kaikesta Suomen Akatemian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kumppanuusverkostojen erityisrahoituksesta. Tämä on merkittävä osoitus vesisektorin tärkeydestä ja verkoston osaamisen tasosta.

Tervetuloa mukaan innovoimaan ja tutkimaan uusia tuotteita tai osallistumaan verkoston maastopäiville. 

Kirjoittajat   

  • Erikoistutkija Jari Silander, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi 
  • Erikoistutkija Maria Kämäri, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi 

Linkkejä

Hanketta voi seurata Twitterissä #HydroRDI OR #HydroRdiNetwork 

 

Julkaistu 16.3.2021 klo 14.57, päivitetty 17.3.2021 klo 9.59

Kohderyhmä: