Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje huhtikuu 1/2017

10.4.2017 klo 15.00
vettä kaivosta Sanna Vienonen

Maa- ja metsätalousministeriön vesivaratehtävät uudistuvat

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) vesivaratehtäviä järjestetään uudelleen. Juuri päättyneessä hankkeessa on koottu kymmeniä toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset ja voimavarojen väheneminen. Lue lisää

 

Tuleeko lääkejäämien poistaminen jätevesistä pakolliseksi?

Lääkejäämät jätevesissä Lauri Äystö

Lääkejäämien poistaminen jätevesistä herättää vilkasta keskustelua eri puolilla Eurooppaa. Myös SYKE tutkii, miten kuormitusta voitaisiin vähentää. Nykyisiä jätevedenpuhdistamoita ei ole suunniteltu poistamaan jätevedestä lääkejäämiä, eikä lainsäädäntö toistaiseksi aseta siihen vaatimuksia. Lue lisää

 

Tulvien ja kuivuuden muutoksiin varauduttava ennakoivasti alueellisin tarkasteluin

Tulva Stig Hägglund Vastavalo

Parhaita keinoja varautua ilmastonmuutoksen lisäämiin tulviin ja kuivuuteen ovat alueelliset tarkastelut, ilmiöiden vaikutuksista varoittaminen sekä tehokas tietojen jakaminen ja saatavuuden parantaminen. Tähän tulokseen päädyttiin laajassa yhteistyöhankkeessa. Lue lisää

 

Miten YK:n vesitavoitteisiin päästään käytännössä?

Naiset kaivolla_Etiopia_FinnWASH-BG ohjelma_Antti Rautavaara_UM

Yksi viimeaikojen merkittävimmistä monenkeskisen diplomatian saavutuksista on YK:n globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) aikaansaaminen. Olennainen osa sitä ovat kestävän kehityksen tavoitteet, jotka liittyvät paljolti vesiasioihin ja sitovat sekä kehitysmaita että kehittyneitä maita. Lue lisää

 

Kuka maksaa puhtaan juomaveden ja turvallisen sanitaation maailmalla?

Vedenkantaja YHA kuvapankki Laura Oja, Vedenkantaja YHA kuvapankki Laura Oja

Kysymys on vaikea eikä siinä ole onnistuttu kiitettävästi Suomessakaan. Jotta puhdas juomavesi ja turvallinen sanitaatio voitaisiin taata kaikille erityisesti kehitysmaissa, tulisi yksityisen sektorin rahoitusta houkutella mukaan vesihuoltoinfrastruktuurin korjaamiseen ja ylläpitoon. Lue lisää

 

Suomi Euroopan ykköseksi vedenkäyttönsä tuntijana

karja_YHA kuvapankki_Aarno Torvinen

Tarkka kuva Suomen vedenkäytöstä on valmistunut. Se kattaa yhteensä yli 200 toimialaa ja koko kansantalouden alkutuotannosta teollisuuteen, palveluihin ja kotitalouksiin. Näin Suomesta tulee Euroopan ensimmäinen maa, jossa tiedot käyttöön otetun veden määristä raakavesilähteen, käyttökohteen ja -tarkoituksen mukaan jaoteltuna tunnetaan yksityiskohtaisesti. Lue lisää

 

Kirja: Vesien vuoksi -suomalaisen vesiensuojelun vaiheita

hydrologisen toimiston auto_SYKEn hydrologian kuva-arkisto

Suomen Vesiyhdistys ry julkisti tietokirjan suomalaisen vesiensuojelun vaiheista Maailman vesipäivänä 22.3.2017. Vesiensuojelun historia piirtyy teoksessa lähes 100 vesiensuojelun vaikuttajan voimin. Tuloksena on värikäs ja moniulotteinen kertomus vesistöjen suuresta puhdistusurakasta, joka ei vieläkään ole ohi. Lue lisää

 

TIEDOTTEITA

Lääkejäämät talteen jo päästölähteillä (6.4.2017)
SYKE auttoi kehittämään hydrologisia palveluja Andeilla (14.3.2017)
Kaivo kaipaa keväthuoltoa (14.3.2017)
Arandan seurantamatka: Itämeren pääaltaan huono tila heijastuu Suomen merialueille (24.2.2017)
Kansalaisten vesistötekoja kerätään ympäri Suomea (14.2.2017)
Maataloudesta vesistöihin päätyvän nitraatin alhainen määrä ei katkaise rehevöitymistä (3.2.2017)
Uusi laskuri näyttää kulutuksen aiheuttaman ravinnekuormituksen Itämereen (3.2.2017)
Katso kuinka laadukkaasti vesihuoltolaitoksesi toimii (16.1.2017)
Itämeren vedenalainen melu riski kaloille ja merinisäkkäille (25.1.2017)
Uusi pohjoismainen BIOWATER-huippuyksikkö selvittää biotalouden vesistövaikutuksia (9.1.2017)

 

JULKAISUJA

Hyvät käytännöt vesistösäännöstelyjä koskevassa päätöksenteossa. Anne-Mari Rytkönen, Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2017.

Ensimmäinen Ympäristön tila Suomessa 2017 -tietopaketti Suomen vesistöjen tila ja tulevaisuus ilmestyi 21.3. Mikromuovit riski myös Suomen vesistöille (tiedote 21.3.2017).

Vesien vuoksi - suomalaisen vesiensuojelun vaiheita -kirja kertoo elämänmakuisesti vesiemme hyväksi tehdystä työstä 100 vuoden ajalta. Toimittajat: Eeva-Liisa Hallanaro, Erkki Santala ja Sanna Vienonen. Julkaisija ja tilaus: Suomen Vesiyhdistys ry.

 

TAPAHTUMIA

Hajajätevesiviikko 24.-30.4.
Maailman ympäristöpäivä 5.6.
Valtakunnalliset vesihuoltopäivät 10.-11.5. Jyväskylässä
Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 13.-14.6. Tampereella


Aihealue:
Kohderyhmä: