Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje joulukuu 4/2018

5.12.2018 klo 11.59
BlueAdapt Sininen hetki556_230

Sinisen kasvun rasitukset vesistöille halutaan ennakoida

Vesiviljely, matkailu ja muut vesistöjä hyödyntävät elinkeinot aiheuttavat vesistöille rasitusta. BlueAdapt-hankkeessa arvioidaan muun muassa vesiekosysteemien kykyä sietää rasitusta ja palautua siitä. Hankkeen tavoitteena on edistää kestävää sinistä kasvua. Lue lisää

 

Rantametsät parantavat maatalousalueiden jokien tilaa

Rantametsä

Uuden tutkimuksen mukaan rantametsät parantavat selvästi maatalousalueiden jokien ja purojen ekologista tilaa. Maatalouden suojavyöhykkeet kasvavat usein pelkästään heinä- nurmi- ja niittykasveja. Puustoinen suojavyöhyke olisi vesistön ekologisen tilan kannalta parempi. Lue lisää

 

Kipsi tuotti lupaavia tuloksia maatalouden vesiensuojelussa

Kipsin levitystä

Lounais-Suomen Savijoella toteutetussa, ennätyksellisen laajassa maatalouden vesiensuojelukokeilussa levitettiin kipsiä 1500 peltohehtaarille ja seurattiin kipsin vaikutuksia kuormitukseen. Tulokset vahvistavat kipsin kyvyn vähentää pelloilta vesiin päätyvän kiintoaineen, fosforin ja hiilen määrää. Lue lisää

 

Maatalouspuron ennallistamista viimeisteltiin talkoilla

Maatalouspuron ennallistamistalkoot

Maatalouspuro Hämeenkoskella palautettiin entiseen uomaansa viime talvena. Ennallistaminen viimeisteltiin lokakuussa talkoilla. Ennallistamisen tavoitteena on muun muassa palauttaa sopiva elinympäristö uhanalaiselle taimenelle ja edistää uoman ja viereisen tulva-alueen luonnollista yhteyttä. Lue lisää

   

Osallistu talviseurantaan jakamalla luontohavaintosi

SYKEn päätoimipaikka muutti marraskuussa Viikin kampukselle

Kolmas talviseurantakausi on alkanut marraskuussa. Tavoitteena on kannustaa kaikkia luonnossa liikkuvia lähettämään tietoa talven etenemisestä. Kansalaisilta toivotaan havaintoja linnuista, nisäkkäistä, vesistöjen jäätymisestä, roudasta ja lumipeitteestä. Havainnot lähetetään kätevästi Talviseurantalähetillä. Lue lisää

Suomen ympäristökeskuksen päätoimipaikka Helsingissä muutti marraskuussa Töölöstä Helsingin yliopiston Viikin kampukselle. Uusi sijainti mahdollistaa aiempaa tehokkaamman yhteistyön Helsingin yliopiston ja muiden alueella toimivien organisaatioiden kanssa. Lue lisää

 

TIEDOTTEET

 

JULKAISUJA

 

Aihealue:
Kohderyhmä: