Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje kesäkuu 2/2017

22.6.2017 klo 12.00
pääjuttu iso kuva

Vesien tilan parantaminen on pinnalla

Suomen vesistöjen tilaa on onnistuttu parantamaan viime vuosikymmenien aikana merkittävästi, mutta paljon on vielä tehtävää ja tutkittavaa. Suomen järvistä 85 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa, mutta suuri osa jokivesistä ei ole vieläkään saavuttanut hyvää tilaa. Lue lisää

 

Runsaat sinileväkukinnat mahdollisia tulevana kesänä

sinilevä YHA kuvapankki Reija Jokipii

Suomenlahden pintaveden fosforipitoisuus on noussut, minkä seurauksena runsaat sinileväkukinnat ovat mahdollisia suuressa osassa Suomenlahtea tulevana kesänä, mikäli kesästä tulee lämmin. Kukinnan huippu on yleensä heinä-elokuussa. Lue lisää

 

Kiertotaloudessa myös vettä on käytettävä säästeliäästi

vettä kivikehäkaivosta_vienonen_keskikokoinen

Vesiviisaassa kiertotaloudessa vettä käytetään tehokkasti niin, että sen hukka minimoidaan ja jätevesistä saadaan niitä puhdistettaessa mahdollisimman tarkasti talteen aineita ja energiaa tulevaa käyttöä varten. ”Suomi voi toimia vesiviisaan kiertotalouden edelläkävijänä kahdella tavalla” Lue lisää

 

Kiinan ja Euroopan välinen vesiyhteistyö syvenee

päijänne sanna vienonen

Turku isännöi 21.-22.9.2017 korkean tason China Europe Water Platform (CEWP) -konferenssia, jonka tavoitteena on vesiasioihin liittyvän strategisen kumppanuuden edistäminen Kiinan ja Euroopan välillä. Tilaisuuden ohjelmassa on ministerikokouksen lisäksi yritys-, tutkimus- ja innovaatiotapahtumia sekä vierailuja suomalaisiin alan yrityksiin. Lue lisää

 

Satelliiteilla pian tietoa rannikon ja järvien vedenlaadusta

envibase

Uusilla eurooppalaisilla satelliitti-instrumenteilla voidaan havainnoida tarkasti sekä rannikon että järvien vedenlaatua, mikä avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia seurannan kehittämiseen. Tänä vuonna ajankohtaista on etenkin rannikon havainnointi tarkan maastoerotuskyvyn instrumenteilla. Lue lisää

 

Uusi mallityökalu auttaa rannikkovesien tilaluokittelussa ja kuormitusvaikutusten arvioinnissa

Riku Lumiaro

Rannikkovesien ravinnekuormituksen vähentämistarve pystytään nyt arvioimaan aiempaa tarkemmin Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) kehitetyn uuden työkalun avulla. Lue lisää

 

Vesiensuojelussa käytössä useita erilaisia mallityökaluja

Sirkka Tattari

Vesien tilan parantamiseksi tarvitaan luotettavaa tietoa kuormituksesta sekä sen muutoksista ja vähentämiskeinoista. Erilaisten mallityökalujen ja skenaarioiden avulla voidaan arvioida vesiensuojelutoimenpiteiden ja ilmaston tai maankäytön muutosten vaikutusta kuormitukseen. Lue lisää

 

Uusi menetelmä uposkasvillisuuden määrän arvioimiseksi

elodea kasvi_Satu-Maaria Karjalainen

Vesistöjen uposkasvillisuuden määrän kartoittaminen on nykyään helppoa uusien kaikuluotain–karttaplotteri -yhdistelmälaitteiden avulla. Lue lisää

 

Passiivikeräimet tehostavat torjunta-aineiden vesistöseurantaa

ahkola_passiivikeräin_Katri Siimes

Osa käytetyistä kasvinsuojeluaineista huuhtoutuu pelloilta pinta- ja salaojavalunnan mukana pintavesiin, missä ne voivat olla haitallisia vesieliöille. Aineiden pitoisuudet pintavesissä vaihtelevat kuitenkin merkittävästi lyhyessäkin ajassa riippuen muun muassa torjunta-aineiden levityksen ajankohdasta, huuhtoutumisesta ja veden virtauksesta. Lue lisää

 

TIEDOTTEITA

 

JULKAISUJA

 

TAPAHTUMIA


Aihealue:
Kohderyhmä: