Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje lokakuu 3/2019

1.10.2019 klo 12.53
Arktisen alueen vesiluontoa
 

Arktisen alueen vesiluonnon monimuotoisuus muuttumassa

Arktisen alueen sisävesiluonnon muutoksista julkaistiin kesällä raportti. Sen mukaan ilmastonmuutos ja muu ihmisen toiminta tulee muuttamaan vesieliöiden levinneisyyttä ja runsautta, mutta myös ihmisen hyödyntämiä ekosysteemipalveluja. Sisävesiluonnon lajien kirjo pohjoisilla alueilla tulee kasvamaan, mutta muutoksen kokonaisvaikutukset alkuperäiselle pohjoiselle vesiluonnolle ovat haitallisia. Lue lisää

 

Happamilla sulfaattimailla sijaitseva turvetuotantoalue kannattaisi tuotannon päätyttyä vesittää kosteikoksi

SulfaII_278
 


Ohutkin turvekerros suojaa turvetuotannon aikana hapanta sulfaattimaata hapettumiselta ja estää hyvin maaperän happamoitumista. Tuotannon loppumisen jälkeen happamien valumien riski kasvaa, jos alueen jälkikäyttömuoto vaatii maaperän kuivatusta. Suositeltavin turvetuotantoalueen jälkikäyttömuoto on alueen vesittäminen kosteikoksi. Lue lisää

 

SYKE Policy Brief: Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää

Lääkekuormaa voidaan vähentää_278
 


Lääkkeiden käytön lisääntyessä on riski, että lääkejäämiä päätyy jätevedenpuhdistamoille entistä enemmän. Ne voivat olla haitallisia esimerkiksi kaloille, ja ne voivat päätyä jätevesilietteen mukana myös maaperään. Lääkejäämien nykyistä tehokkaampi poistaminen aiheuttaisi tarvetta nostaa kuluttajan maksamaa jätevesimaksua arviolta 5 prosenttia. Lue lisää

 

 

Tadzhikistanin ja Kirgisian vedenlaatutietojen luotettavuutta parannettiin suomalaisten tuella

Issyk Kul järven rannalla_278
 
 


Tadzhikistan ja Kirgisia ovat Keski-Aasian köyhimpiä maita. Vesistöseuranta on päässyt maiden itsenäistymisen jälkeen pahasti rapautumaan, eikä luotettavaa tietoa vesien tilasta enää ole. Myös maiden vesilaboratoriot ovat jääneet jälkeen alan kansainvälisestä kehityksestä. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) asiantuntijat ovat työskennelleet viiden vuoden ajan yhteistyössä maiden viranomaisten kanssa tilanteen parantamiseksi. Yhteistyö on toteutettu ulkoministeriön IKI-rahoituksella. Lue lisää

 

Suomalaiset laativat Egyptin Manzala-järvelle virtausmallin

Egyptin Manzalajärvellä_278


 Egyptin pohjoisella laguunijärvellä Manzalalla tehdään parhaillaan mittavia koneellisia ruoppaustöitä. Työmaan on arvioitu kestävän ainakin seuraavat viisi vuotta. Ruoppausten avulla pyritään lisäämään järven ja Välimeren vedenvaihtoa, mikä lisää järven suolaisuuttaa ja parantaa vedenlaatua. Ruoppausten ympäristövaikutusten ennakoimiseksi suomalaiset laativat järvelle 3D-virtausmallin. Lue lisää

 

Kansalaisten ympäristöhavainnot yhtenäisemmiksi ja helpommin hyödynnettäviksi


Kansalaisten tekemiä havaintoja luonnon ja ympäristön ilmiöistä on tarjolla kansalaishavainnot.fi-sivustolla. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä sivusto kokoaa yhteen eri toimijoiden keräämät kansalaishavaintoaineistot yhteismitallisessa muodossa. Sivustolla on nyt merkittävä uusi ominaisuus, jonka avulla kuka tahansa voi helposti liittää havaintojen ilmoituslomakkeen osaksi omaa tai vaikkapa kunnan, hankkeen, tai yhdistyksen sivua. Lue lisää

 

TIEDOTTEET

 

JULKAISUJA

 

TAPAHTUMIA

 

Aihealue:
Kohderyhmä: