Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje lokakuu 3/2020

8.10.2020 klo 17.21

Turvemetsien ojien kunnostamisen haitat pienemmiksi

Turvemaiden metsäojien kunnostaminen kuormittaa vesistöjä ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. TurVI-hankkeessa kehitetään menetelmiä turvemaiden metsien ympäristöystävällisempään käyttöön. Hankkeessa kokeillaan eroosiota vähentäviä ojitustekniikoita ja edistetään tehokkaampien vesiensuojelumenetelmien käyttöä, kuten pintavalutusta. Lue lisää turvemetsien ojien kunnostamisesta

 

Haitat hyödyiksi – Hiilen ja ravinteiden kiertoja tehostavia ekotekniikkoja testattiin Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Hiilen ja ravinteiden kiertoa tehostavien ekotekniikkojen vaikutuksia vesistökuormitukseen testattiin mallintamalla Vantaanjoella sekä yhdellä joella Ruotsissa ja Puolassa. Ekotekniikkoja ovat esimerkiksi keskitetty, maatalouden sivuvirtoja hyödyntävä biokaasunlaitos ja jätevesien tehostettu ravinteiden talteenotto. Sidosryhmätilaisuuksissa muun muassa kehitettiin Uppsalan yliopiston tutkijoiden johdolla hankkeen teemoihin sovitettua versiota hyötypelistä. 
Lue lisää hiilen ja ravinteiden kiertoja tehostavien ekotekniikkoja testaamisesta

 

 

Kohti vesihuollon kiertotaloutta

 
 


Jätevesiin päätyvät ravinteet tulisi saada suljettuun kiertoon ja hyötykäyttöön osana kestävää kiertotaloutta. Kaupunkien halu profiloitua kestävän kehityksen edelläkävijöiksi edistää uusien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Lue lisää vesihuollon kiertotaloudesta

 

 

Lounais-Suomessa varaudutaan kuivuusjaksoihin

 
 


Lounais-Suomessa tutkitaan kuivuuteen varautumista ja siihen sopeutumista muuttuvassa ilmastossa. LOSSI-hankkeen tavoitteena on auttaa viljelijää varautumaan säiden vaihteluun ja tuleviin ääri-ilmiöihin hyvissä ajoin. Lue lisää Lounais-Suomen varautumisesta kuivuusjaksoihin

 

 

 

Tehoa Kolumbian vedenlaadun seurantaan

 
 

Suomen ja Kolumbian välinen yhteistyö Kolumbian vesien laadun seurannan parantamiseksi käynnistyi vuoden alussa. Hankkeen tavoitteena on tukea Kolumbian viranomaisia saavuttamaan sellainen kestävä yhteiskunta, jossa kaikilla kansalaisilla on tasapuolinen mahdollisuus puhtaaseen veteen ja jätevesien viemäröintiin sekä mahdollisuus toimeentuloon. Lue lisää Kolumbian vedenlaadun seurannasta

 

 

Suomen ja Venäjän yhteistyö Karjalan vesien seurannassa on tuottanut tulosta

 

Eco-bridge-hankkeessa on koottu ja sovitettu yhteen Karjalan alueen vesistöjen seurantatietoa ja esimerkiksi maaperätietoja. Tavoitteena on julkaista syys-lokakuun vaihteessa 2020 Internet-alusta, josta vesien käyttäjät saavat ajantasaista tietoa alueen veden- ja ilmanlaadusta. Lue lisää Suomen ja Venäjän yhteistyöstä Karjalan vesien seurannassa 

 

 

Anna palautetta vesienhoitosuunnitelmista ja tulvariskeihin varautumisesta marraskuusta alkaen

Kuulemisen aikana 2.11.2020–3.5.2021 voit antaa palautetta vesienhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista. Kuuleminen on osa suunnitelmien päivitysprosessia, josta ELY-keskukset vastaavat. Lue lisää palautteen antamisesta vesienhoitosuunnitelmista ja tulvariskeihin varautumisesta

Vesistöjen kemiallinen tila edelleen huono

Uuden luokittelun mukaan pintavesien kemiallinen tila ei ole hyvä yhdessäkään Suomen vesimuodostumassa. Tila näyttäisi heikentyneen verrattuna edelliseen luokitteluun, mutta kyse on arviointikriteerien muuttumisesta. Lue lisää vesien huonosta kemiallisesta tilasta

.

TIEDOTTEET

 

JULKAISUJA

  
 

TAPAHTUMIA

 

BLOGEJA


Aihealue:
Kohderyhmä: