Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje maaliskuu 1/2020

19.3.2020 klo 9.18

Neljä eriskummallista vuodenaikaa

Olemme saaneet viime kesästä lähtien todistaa hydrologisessa mielessä eriskummallisia vuodenaikoja. Niin vesien pintalämpötilat, vesistöjen ja pohjavesien vedenkorkeudet kuin lumimäärätkin ovat vaihdelleet ääripäästä toiseen. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Lue lisää eriskummallisista vuodenajoista

 

Sinileville on määritelty fosforipitoisuuden kynnysarvot

 


Suomen järvissä eniten levähaittoja muodostaville sinileville on määritelty fosforipitoisuuden kynnysarvot. Kun kynnysarvo ylittyy, levän määrä lisääntyy. Kynnysarvot helpottavat vesienhoidon suunnittelua. Lue lisää sinileville määritellyistä fosforipitoisuuksien kynnysarvoista

 

Vesien tilan seuranta tehostuu satelliittikuvia ja in situ -dataa yhdistämällä


Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty uusi järjestelmä vesien tilan seurantaan. Datafuusio-järjestelmä yhdistää satelliittitulkinnat ja paikan päällä tehdyt mittaukset. Yhdistäminen tuottaa kattavan arvion vesien ekologisen tilan alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta. Lue lisää vesien tilan seurannan tehostumisesta

 

Varusmiesten virtsa muuttui jauhemaiseksi ravinteeksi

 


Porin prikaatin harjoitusalueella testattiin uudenlaista tekniikkaa virtsan ravinteiden talteenottoon. Tuloksena syntyi ravinteikasta jauhetta, jonka paino oli alle kymmenesosan käsitellyn virtsan painosta. Lue lisää varusmiesten virtsan muuttumisesta jauhemaiseksi ravinteeksi

 

 

 

Ekologiset kompensaatiot voisivat olla keino virtavesien luonnon elvyttämiseen

 


Luonnon monimuotoisuus vähenee hälyttävästi. Siksi perinteisen luonnonsuojelun lisäksi on otettava käyttöön myös ekologinen kompensaatio, todetaan Suomen ympäristökeskuksen Policy Brief -julkaisussa. Kompensaatiossa ihmisen luonnolle aiheuttama haitta hyvitetään parantamalla luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Lue lisää ekologisista kompensaatioista virtavesien elvyttämisessä

 

TIEDOTTEET

 

JULKAISUJA

  
 

TAPAHTUMIA

 

BLOGEJA

ANNA PALAUTETTA

  Tällä lyheyllä kyselyllä pyrimme kartoittamaan lukijoiden näkemyksiä ja toiveita Vesikirjeen sisällöstä.      Vastaaminen vie vain pari minuuttia. Kiitos ajastasi! 


Aihealue:
Kohderyhmä: