Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje maaliskuu 2021

17.3.2021 klo 11.15

Suomalaisyrityksistä maailman vesivastuullisimpia? 

Vesivastuu 2030 -hankkeessa on tunnistettu parhaita käytänteitä yritysten vesivastuullisuustyön tueksi. Hankkeessa on kehitetty toimintamalleja, jotka auttavat esimerkiksi kansainvälisten arvoketjujen vesivastuullisuuden hallinnassa. Tavoitteena on, että Suomi ja suomalaiset yritykset olisivat maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää suomalaisyrityksien vesivastuullisuudesta

 

Vesihuoltolaitosten kustannuskattavuus on hieman heikentynyt

Vesihuoltolaitosten kustannukset ovat kasvaneet enemmän kuin tulot. Tämä saattaa johtua siitä, että verkostoja on saneerattu. Vesimaksujen nostolle voisi monesti olla perusteltu tarve. Vesilaitosten koko vaihtelee suuresti. Kustannukset eri kokoisissa laitoksissa ovat kuitenkin samaa luokkaa, eli suuruuden ekonomia ei siis näytä niissä pätevän.
Lue lisää vesihuoltolaitosten kustannuskattavuuden heikentymisestä

   

Vesialan verkostoitumista ja uusia yhteistyömahdollisuuksia

Vesialan yritysten ja julkisen sektorin verkosto tunnistaa alan yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. HYDRO-RDI-Network tähtää synergiaetuihin kansallisilla ja globaaleilla markkinoilla. Turun yliopiston vetämään verkostoon kuuluu nyt 15 yritystä ja 5 julkista toimijaa. Verkostoon toivotaan mukaan laajasti alan toimijoita.
Lue lisää vesialan verkostoitumisesta ja uusista yhteistyömahdollisuuksista

   

Yhdyskuntajätevesien ravinteet kiertoon

Jätevedenpuhdistamoiden tulisi ottaa käyttöön uusia menetelmiä, jotta yhdyskuntajätevesien ravinteet saataisiin hyödynnettyä tehokkaasti ja turvallisesti. Potentiaalisia ravinteiden talteenottomenetelmiä ja alan tutkimustarpeita on kartoitettu NORMA-hankkeessa.
Lue lisää yhdyskuntajätevesien ravinnekierrosta

  

Vedenkorkeusasemien ylläpito ja virtaamamittaukset on kilpailutettu

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut ympäristöhallinnon vedenkorkeusasemien ylläpidon ja virtaamamittaukset vuosille 2021–23. Kilpailutus on tehty jokaiselle Suomen kolmelle hankinta-alueelle. Hankinta koskee kaikkiaan 319 vedenkorkeusasemaa ja 177 virtaama-asemaa. Osa palveluntuottajista vaihtui.
Lue lisää vedenkorkeusasemien ylläpidon ja virtaamamittausten kilpailutuksesta

   

Lääkeaineiden ympäristöriskien vähentämiseen tarvitaan monia keinoja

Vantaanjoen vesistössä jätevedenpuhdistamojen alapuolelta otetuissa näytteissä monien lääkeaineiden pitoisuus ylitti haitattomana pidetyn tason. Laaja Itämeren kattava tutkimus osoitti, että lääkeainepäästöjen ja niiden aiheuttamien riskien vähentämiseen tarvitaan monenlaisia keinoja.
Lue lisää lääkeaineiden ympäristöriskien vähentämisen keinoista

   

Ekopaaston aiheena veden ja vesistöjen vaaliminen

Ekopaasto-kampanjoilla innostetaan suomalaisia elämäntapaan, joka huomioi kestävän kehityksen ja hillitsee myös ilmastonmuutosta. Tänä vuonna Ekopaaston aiheena on veden ja vesistöjen vaaliminen. Kampanja jakaa aiheesta tietoa ja käytännön vinkkejä.
Lue lisää Ekopaasto-kampanjasta

   

TIEDOTTEET

 

JULKAISUJA

 

TAPAHTUMIA

 

BLOGEJA

 

ANNA PALAUTETTA

Tällä lyhyellä kyselyllä pyrimme kartoittamaan lukijoiden näkemyksiä ja toiveita Vesikirjeen sisällöstä. Vastaaminen vie vain pari minuuttia. Kiitos ajastasi! 


Aihealue:
Kohderyhmä: