Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesikirje syyskuu 3/2018

20.9.2018 klo 13.48
miten kotitalouden ruokakorilla voi vaikuttaa_Ilkka Sammalkorpi

Miten kotitalouden ruokakorilla voi vaikuttaa vesistökuormitukseen?

Minkälaisia ovat erilaisten ruokavalioiden ilmasto- ja vesistövaikutukset? Entä kuinka suomalainen maatalous vastaa kysynnän muutoksiin? Miten valmistan ruokaa särkikaloista? Näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin haetaan vastauksia Maa- ja kotitalousnaisten ja SYKEn koordinoiman Vesistökunnostusverkoston yhteisessä Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -hankkeessa. Lue lisää

 

Hulevesien tulvakartta auttaa kuntia riskien hallinnassa

Hulevesien tulvakartta_Kuva Juha Alaluukas, Lahden kaupunki. Taustakartta: Maanmittauslaitos

Ilmastonmuutoksen myötä sademäärät kasvavat ja rankkasateet voimistuvat. Sade- ja sulamisvesien aiheuttamat hulevesitulvat lisääntyvät. Tulvakeskus on laatinut hulevesitulvista kartan, joka auttaa kuntia tunnistamaan sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit entistä paremmin. Lue lisää

 

Suomen vesialan kansainvälinen strategia tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä

suomen vesialan_Laura Oja

Suomen vesialan kansainvälinen strategia, Finnish Water Way, tarjoaa keinoja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen vesisektorilla. Strategian teemoja ovat Kestävä kehitys ja vesi, Ihminen ja vesi, Rauha ja vesi sekä näitä läpileikkaavat tavoitteet. Hallituskausittain päivitettävä toimintasuunnitelma ohjaa käytännössä strategian toteuttamista. Lue lisää

 

Sinisen biotalouden tutkimusta halutaan vahvistaa

sinisen biotalouden_Markku Maunula

Biotalous ja puhtaat ratkaisut -ministerityöryhmä hyväksyi kesäkuussa sinisen biotalouden tutkimusagendan. Tutkimuksen ja samalla osaamisen vahvistamisen lähtökohdaksi on valittu kuusi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, kuten kestävä ruuan tuotanto sekä puhdas vesi ja sanitaatio. Tavoitteita on tarkasteltu veteen ja vesiluonnonvaroihin perustuvien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Lue lisää

 

Onko muikunpoikanen virtausten vietävissä?

onko muikunpoikanen

Etelä-Konnevedelle tuotettiin 3D-virtausmallia hyödyntäen kulkeutumismalli, jolla voitiin tarkastella yksittäisen muikunpoikasen kulkemaa matkaa ajassa taaksepäin. Näin voitiin arvioida poikasten kuoriutumispaikat. Lue lisää

   

Rannikon kokonaiskuormitusmallin käyttöalue laajenee

Suomen ympäristö- ja vesilupaprosessia tulisi tarkistaa EU:n tiukentuneiden linjausten mukaisiksi

Alun perin Saaristomeren alueelle kehitetty rannikon kokonaiskuormitusmalli laajeni vuoden 2018 kesäkuussa Suomenlahdelle ja Selkämerelle. Lisäksi alkuperäistä Saaristomeren mallia laajennettiin ja päivitettiin. Lue lisää

EU on tiukentanut vaatimuksiaan vesienhoidon ympäristötavoitteiden noudattamisesta. Myös Suomen on tämän takia syytä harkita lainsäädännön muuttamista. Sääntelyn kehittämiseksi on useita vaihtoehtoja. Lue lisää

 

Vesistötulvien ennustamista tunti kerrallaan

Vesistösäännöstelyn ei-toivotut tilanteet luupin alla

Tulvien ennustamisessa tärkeää on tulvahuipun vedenkorkeuden ja ajankohdan ennustaminen. Siksi vesistömallijärjestelmää on uudistettu käyttämään tunnin aika-askelta. Lue lisää

Vesistösäännöstelyn suurimpia haasteita ovat poikkeukselliset vesitilanteet. Haavoittuvuusanalyysin avulla ymmärretään syvällisemmin vesistösäännöstelyyn liittyviä uhkia. Lue lisää

 

TIEDOTTEET

 

TAPAHTUMIA

 

Aihealue:
Kohderyhmä: