Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistöjen kemiallinen tila edelleen huono

Uutinen 8.10.2020 klo 16.49

Uuden luokittelun mukaan pintavesien kemiallinen tila ei ole hyvä yhdessäkään Suomen vesimuodostumassa. Tila näyttäisi heikentyneen, kun verrataan sitä edelliseen luokitteluun, mutta kyse on arviointikriteerien muuttumisesta.

Bromatut difenyylieetterit (PBDEt), joita on aiemmin käytetty palonestoaineina, ylittivät tiukan ympäristönlaatunorminsa kaikissa vesimuodostumissa, elohopean laatunormi ylittyi joka toisessa, nikkelin ja kadmiumin alle prosentissa. Muita ylityksiä oli hyvin vähän. Pitoisuustarkastelussa oli mukana 53 ainetta tai aineryhmää, jotka oli valittu EU-tasolla.

Lisätietoja

Tutkija Katri Siimes, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä


Kohderyhmä: