Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Fladojen ja kluuvien kunnostaminen parantaa kalaston olosuhteita

Uutinen 29.10.2019 klo 12.30
Lari Veneranta ahven
Hauki ja ahven lisääntyvät fladoissa ja kluuveissa. © Lari Veneranta

Maankohoamisen seurauksena syntyneet fladat ja kluuvijärvet ovat tärkeitä lisääntymisalueita ahvenelle, hauelle ja särkikaloille. Kalaston olosuhteita ja kutualueiden tilaa voidaan parantaa pienilläkin kunnostustoimenpiteillä. Luonnonvarakeskuksen selvitys tuo uutta tietoa Merenkurkun rannikon pienvesien kunnostuksista ja niiden toimivuudesta poikastuotannossa.

Rannikon matalat ja suojaisat fladat ja kluuvit tarjoavat otolliset olosuhteet kalojen lisääntymiselle, kun vesi lämpenee niissä keväällä nopeasti ympäröivää merialuetta lämpimämmäksi. Fladat ovat usein varsin reheviä ja tuottoisia, jolloin poikasten ravintonaan käyttämän eläinplanktonin tiheys voi olla keväällä suuri. Olosuhteet ovat otolliset kevätkutuisten kalalajien mädin ja poikasten kehittymiselle.

Fladoja ja kluuveja on eniten Merenkurkussa, mutta myös monin paikoin muualla Suomen rannikkoalueella niillä voi olla merkitystä paikallisille kalakannoille. Ihmistoiminta on usein heikentänyt fladojen ja kluuvien tilaa.

Tavoitteet lähtökodiksi

Kunnostamisen tavoitteiden asettamisessa on tärkeää selvittää kohteen nykytila ja merkitys kalojen poikastuotannolle. Kunnostuksen onnistumisen ja mahdollisten lisätoimenpiteiden tarpeen arvioimiseksi kunnostuksen vaikutuksia tulee seurata. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kunnostus voi lisätä alueen kalantuotantoa vuosiksi eteenpäin.

Pienetkin toimenpiteet kannattavat

Pieninkin toimenpitein kunnostetut kohteet voivat toimia hyvinä ahvenen ja hauen kutualueina. Kunnostusten toteuttamisessa tulee huomioida kunkin kohteen kehitysvaiheen (flada-kluuvi-kluuvijärvi) erityispiirteet. Fladat ja niiden myöhemmät kehitysvaiheet ovat usein pieniä ja ylisuuriksi mitoitetut toimenpiteet tuottavat niissä herkästi epätoivottuja vaikutuksia.

Lämpimässä sisäsaaristossa kutukalojen kulkuyhteyden ylläpito ja palauttaminen voidaan toteuttaa ilman suurta riskiä kohteen lämpötilaolosuhteiden heikentymisestä. Kylmässä ja suojattomassa ulkosaaristossa sijaitsevissa kohteissa on toimenpiteiden mitoituksessa syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Merenkurkun fladojen, kluuvien ja kluuvijärvien poikastuotannon nykytilannetta kartoitettiin Kvarken flada -hankkeessa vuonna 2017 ja 2018. Fladakunnostusten mahdollisuuksia selvittävän Luonnonvarakeskuksen raportin voi lukea LUKEn sivuilta

  • Hynninen, M., Veneranta, L. & Lappalainen, A. 2019. Fladojen, kluuvien ja kluuvijärvien kalataloudelliset kunnostukset Merenkurkun rannikolla: Mallilajeina ahven ja hauki. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 57/2019. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 44 s.

Lisätietoja:

Tutkija Lari Veneranta, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi, puh. 029 532 7203

Erikoistutkija Antti Lappalainen, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi, puh. 029 532 7222


Kohderyhmä: