TurVI -hanke kehittää ojitustekniikoita ympäristön hyväksi

Uutinen 2.4.2020 klo 23.57
Turvi uudistusala
Kuva uudistusalalta turvemaalla © Laura Härkönen

Tapion, Luken, SYKEn ja Metsäkeskuksen uudessa, Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa TurVI-hankkeessa pyritään parantamaan ojituskäytäntöjä. Puuston kasvutavoitetta unohtamatta hankkeessa testataan erisyvyisten ojien vaikutusta vesistökuormitukseen ja kasvihuonekaasujen vapautumiseen Metsähallitus Metsätalous Oy:n ja Tornator Oyj:n maille perustettavilla pilottikohteilla. Tavoitteena on vähentää haitallisia vesistövaikutuksia ja edistää hiilen sidontaa nykysuosituksia matalampien ojien avulla.

Turvemaiden ojitus kuormittaa vesiä ja vapauttaa kasvihuonekaasuja

Ojitusten avulla turvemaiden puuston määrä ja kasvu on lisääntynyt voimakkaasti. Ojituksen tavoitteena on laskea pohjavedenpintaa, jotta puiden juuristo ei kärsi hapenpuutteesta, ja jotta turpeesta vapautuu ravinteita puuston kasvua varten. Turvemaiden ojitus aiheuttaa kuitenkin vesistökuormitusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Metsätalouden vesistökuormituksen on vastikään todettu olevan aiemmin arvioitua suurempaa ja pidempikestoisempaa.

Paineet metsien käytön lisäämiselle kasvavat biotalouden myötä etenkin Pohjois-Suomessa. Suometsien käytön tehostaminen tulee toteuttaa ilman, että vesistökuormitus lisääntyy. Samalla on pystyttävä tehostamaan hiilensidontaa ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

Matalampien ojien avulla voidaan vaikuttaa kuormitukseen

Nykysuositusten mukainen yksityismaiden ojitussyvyys on turvekerroksen paksuudesta riippuen 80-110 cm. Tutkimusten mukaan loppukesällä 30-40 cm syvyydellä oleva pohjavedenpinnan taso on riittävä puuston kasvulle. Lukessa kehitetyn SUSI-suosimulaattorin mallinnusten perusteella 60 cm syvyiset ojat riittävät useimmiten pitämään pohjavedenpinnan tason edellä mainitulla syvyydellä. Vesistökuormitusta ja kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää välttämällä kivennäismaan paljastavien ojien kaivua ja perkaamalla ainoastaan puuston kasvulle välttämättömät ojat. Eroosion ehkäisy on avainasemassa vesistökuormituksen vähentämiseksi.

Ympäristöystävällisempiä menetelmiä turvemaiden metsien hoitoon

Tapion, Luken, SYKEn ja Metsäkeskuksen yhteistyönä käynnistyneessä Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan (TurVI) -hankkeessa kehitetään menetelmiä turvemaiden metsien ympäristöystävällisempään käyttöön. Hanke toteutetaan vuosien 2020-2023 aikana ja sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Hankkeessa testataan kahdella Pudasjärvelle sijoittuvalla pilottikohteella eri syvyisten ojien vaikutusta pohjavedenpinnan tasoon, valumavesien laatuun ja kasvihuonekaasujen vapautumiseen. Parhaillaan tehdään pilottikohteiden suunnittelua ja kohteet toteutetaan vuoden 2020 aikana. Luvassa on intensiivistä seurantaa, simulointia, koulutusta ja uusia ohjeistuksia. Pysy kuulolla, nyt vähennetään kuormitusta!

Teksti ja lisätietoja

Projektipäällikkö Samuli Joensuu, Tapio Oy, p. 040 534 1043, samuli.joensuu(at)tapio.fi

TurVI -hankkeen sivut 

Turvi_logot_eu_278px
 
 

Kohderyhmä: