Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 1/2018

28.2.2018 klo 17.30
Ruokahukka ruotuun Petri Pethman

Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin

Yksittäisestä kuluttajasta vesistöjen hoito saattaa tuntua kovin kaukaiselta. Harva tulee ehkä ajatelleeksi, että ruokavalinnoilla on yhteys myös vesistöjen hyvinvointiin ja pienilläkin teoilla on merkitystä. Ruokahävikin ehkäiseminen ja kestävät ruokavalinnat ovat kuluttajalle tehokkaimpia keinoja vaikuttaa ympäristön tilaan. Ruokahukka ruotuun -hankkeen päätavoitteena on tuoda kuluttajille tietoa mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristön ja erityisesti vesistöjen tilaan omilla valinnoillaan sekä edistää ravinteiden kierrätystä. Lue lisää

 

Suoristettu maatalouspuro palautetaan ensimmäistä kertaa Suomessa takaisin alkuperäiseen uomaansa

Kumianoja Turo Hjerppe

Hämeenkoskella sijaitsevassa Kumianojassa on käynnistetty ennallistamistyö, jossa maataloutta varten 1990-luvulla suoristettu, noin 670 metriä pitkä purojakso johdetaan takaisin vanhaan mutkittelevaan uomaansa. Vastaavaa maatalouspuron ennallistamista ei ole tehty Suomessa koskaan aikaisemmin. Lue lisää

 

Jokien kunnostuksessa on tärkeää vähentää maa- ja metsätaloudesta tulevaa kuormitusta

Jarno Turunen uutiskirje

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että ensisijainen tavoite virtavesien kunnostuksessa tulisi olla valuma-alueen kuormituksen hallinta. Muuten uoman rakenteellisten kunnostusten vaikutukset voivat jäädä pieniksi, tai kunnostus vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Esimerkiksi kalataloudellisissa kunnostuksissa lisättävät kutusoraikot ovat alttiita liettymään ja hiekoittumaan, mikäli valuma-alueen kuormitusta ei saada hallintaan. Lue lisää

  

Toimivat alasvaellusreitit ja istutuspoikasten laatu ovat avainasioita lohikantojen elvyttämisessä

Voimalaitos Aarno Torvinen

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan laitoskasvatuksen olosuhteita muuttamalla voidaan tuottaa sellaisia lohen vaelluspoikasistukkaita, jotka ovat ominaisuuksiltaan ja käyttäytymiseltään lähempänä luonnossa kasvaneita vaelluspoikasia kuin nykyisillä vakiintuneilla kasvatusmenetelmillä tuotetut poikaset. Lue lisää

  

Lapin ELY-keskus suunnittelee taimenen kutualue- ja poikastuotantoaluekunnostuksia Muoniossa

Muonion kalastusalueen ja alueen osakaskuntien aloitteesta on lähtenyt liikkeelle kunnostushanke, jossa on tavoitteena lisätä taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Tornionjoen sivujokien meritaimenkannat ovat äärimmäisen uhanalaisia. Kunnostuksista hyötyvät myös alueella esiintyvät harjuspopulaatiot. Lue lisää

 

Ilmastonmuutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia pohjoisen pienten jokien ja purojen eliöihin

Pohjoiset virtavesiekosysteemit ovat vielä lähellä niiden luontaista tilaa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksella ennustetaan olevan kuitenkin huomattavia vaikutuksia virtavesien hydrologiaan. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan mahdolliset suojelutoimenpiteet tulisi kohdistaa kattamaan virtavesien ympäristöolosuhteita laajasti, jotta ympäristön mukaan vaihtelevat yhteisöt tulisivat parhaalla mahdollisella tavalla katetuiksi. Lue lisää

 

Jokiluonnon elpyminen edistää ympäristön viihtyvyyttä ja lisää joen arvostusta

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan virtavesikunnostuksilla voidaan parantaa joen ekologista tilaa sekä ennallistaa vesimaisemaa ja sitä kautta lisätä joen arvostusta, asuinympäristön viihtyvyyttä ja virkistyskäyttöarvoa. Lue lisää

 

Vedenpinnan noston vaikutuksia tulviin on nyt tutkittu

Kiuruveden valuma-alueella on tehty 1970-luvun jälkeen useita järjestely- ja kunnostushankkeita, joiden yhteisvaikutusta Kiuruveden tulvahuippuihin ei ole aiemmin selvitetty. Lue lisää

 

AJANKOHTAISTA

  • Kuukauden luku paljastaa mielenkiintoisia faktoja vesistöistämme. Helmikuun luku on 29. Lue lisää
  • Vesistökunnostuksen valtakunnallisen talviseminaarin 30.1.2018 pidetyt esitykset ovat nyt katsottavissa seminaarin sivulta. Lue lisää
  • Väitös Jyväskylän yliopistossa 23.3.2018 "Statistical methods for adaptive river basin management and monitoring". Lue lisää
  • Järviseminaari pidetään Lahdessa 4-5.6.2018: Lahtilakes2018 - Restoration of eutrophic lakes: Current practices and future challenges. Lue lisää
  • Vesistökunnostusverkoston valtakunnallinen vuosiseminaari pidetään Oulussa 12.-14.6.2018. Ohjelma ja ilmoittautuminen avataan maaliskuussa. Lue lisää
 

Aihealue:
Kohderyhmä: