Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 1/2020

20.2.2020 klo 15.46
Ritobäcken_samassa vedessä_556px

Samassa Vedessä -hanke pyrkii ymmärtämään ja vähentämään maataloudesta peräisin olevaa rehevöittävää fosforia

Maatalous eroaa monesta muusta vesien ravinnekuormittajasta siinä, että suuri osa peltovalumavesien fosforista on maahiukkasiin sitoutunutta. Levät kykenevät käyttämään kasvuunsa kuitenkin vain yhtä fosforimuotoa, liuennutta ortofosfaattia. Kaikkien muiden fosforimuotojen merkitys levien ravinnelähteenä, ja vesien rehevöitymisessä, riippuu siitä, missä määrin ne muuntuvat tällaiseksi liuenneeksi fosfaatiksi. Samassa Vedessä -hanke on nyt runsaan kaksi vuotta tutkinut maataloudesta peräisin olevaa rehevöittävää fosforia ja sen vähentämistä. Lue lisää

 

Vedet kuntoon ja tutuiksi (VETO) -hankkeessa

VETO hanke_278px
 

VETO eli Vedet kuntoon ja tutuiksi -hanke on Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n vetämä vesien suojelu- ja kunnostushanke, joka sai rahoituspäätöksen vesiensuojelun tehostamisohjelmassa kesällä 2019. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeessa parannetaan vesistöjen tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä tavoitellaan maa- ja metsätalouden, turkis- ja turvetuotannon sekä hulevesien kuormituksen vähentämistä. Siinä lisätään tietoa valuma-alueen vesi- ja rantaluonnosta ympäristökasvatuksen ja tiedotuksen keinoin. Lue lisää

 

Vesistöneuvontaa ja verkostoitumista Pirkanmaalla

KVVY Järviilta_278px
 

Viime vuonna käynnistyneessä Vauhtia vesienhoitoon II -hankkeelle on myönnetty rahoitus ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeessa tarjotaan vesistökunnostusneuvontaa Pirkanmaan alueen paikallisyhdistyksille sekä kehitetään alueellisen vesistökunnostusverkoston toimintaa. Tavoitteena on edistää konkreettisia kunnostustoimia Pirkanmaalla ja siten parantaa alueen vesistöjen tilaa. Lue lisää

 

Osallistu Maailman vaelluskalapäivään 16.5.2020!

WFMD_logo_2020
 
 

Maailman vaelluskalapäivää (World Fish Migration Day) vietetään 15.5.2020. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta vapaana virtaavien jokien ja vaelluskalojen tärkeydestä järjestämällä aihetta esiin tuovia tapahtumia ympäri maailmaa. 

Ole mukana maailmanlaajuisessa verkostossa ja järjestä oma tilaisuus! Lue lisää

 

Vesivisio 2050 koskettaa sinuakin – osallistu teemaviikkoon 30.3.-5.4.2020!

Vesivisio2050 banneri

Vesivisio 2050 -työn tiimoilta vietetään ensimmäistä kertaa Vesivisioviikkoa 30.3. – 5.4.2020. Kokemäenjoen vesistöalue sijaitsee seuraavien maakuntien alueella: Pirkanmaa, Häme, osittain Satakunta sekä pieniltä osin Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi. Työtä koordinoivat visioalueen ELY-keskukset ja maakuntaliitot. Vesivisio 2050 koskettaa yli 770 000 kansalaista ja tuhansia toimijoita. Lue lisää

 

Pohjois-Suomen vesipäivä Oulussa 20.3.2020

Maailman vesipäivänä 20.3.2020 järjestetään Pohjois-Suomen vesipäivä Oulussa. Tapahtumassa on ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja lähivesistöistämme ja teemaan liittyvä näyttely. Ohjelma löytyy tästä

Tapahtuman näkökulma on miten yksittäinen kansalainen voi vaikuttaa lähivesien tilaan. Tilaisuudessa jaetaan tietoa vesien tilasta, käynnissä olevista kunnostuksista, hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista sekä oppilaitos-, tutkimuslaitos- ja yritysyhteistyöstä käytännönläheisesti.

Tervetuloa mukaan! Ilmoittauduthan viimeistään 13.3. Lue lisää

  

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 9.-11.6.

Kohtaa uusia ja tuttuja kumppaneita Vesistökunnostusverkoston seminaarissa Joensuussa 9.-11.6. Vuosiseminaarin 2020 teemana on kalavesien hoito, vaelluskalat ja vesien kunnostukset.  Seminaari järjestetään Joensuun yliopistolla. Seminaarin ensimmäinen päivä on kansainvälinen päivä, jonka teemana on kalavesien hoito ja vaelluskalakantojen tilan parantaminen. Toinen päivä on maastopäivä ja kolmas kansallinen vesistökunnostusverkostopäivä. Laitahan päivät jo kalenteriisi, ohjelma julkaistaan keväällä. Tervetuloa mukaan! Lue lisää

  

TAPAHTUMIA

 

 

Kohderyhmä: