Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 1/2021

3.2.2021 klo 14.48
Kalatieluonnos

Kalateiden rakentaminen Kiskonjokeen käynnistyi!

Kiskonjoki on vanha raakkujoki, johon vaeltaa merestä useita eri kalalajeja lisääntymään kuten taimen, vaellussiika ja lohi. Kiskonjoessa on monta nousuestettä, jotka estävät vaelluskalojen nousun vesistön yläosiin lisääntymään. Kaksi alinta nousuestettä ovat Kosken voimalaitospato sekä Hålldammin säännöstelypato. Näiden kahden padon kalatien toteutukset ovat käynnistyneet ja ne ovat valmiita kalojen nousuun vuoden 2021 loppuun mennessä. Lue lisää

 

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona

Rakennekalkin levitystä.

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona –hanke tuottaa tietoa ja ohjeistusta rakennekalkin käytöstä maatalouden vesiensuojelukeinona Suomen oloissa. Hankkeen tuloksena syntyy vuoden 2021 aikana käytännön opas viljelijöille ja neuvojille rakennekalkituksen toteutukseen savimailla. Lue lisää

 

VERTIKA-hanke Etelä-Karjalan vesistökunnostushankkeiden käynnistäjänä

Lumpeita

VERTIKA-hankkeessa tuodaan yhteen paikallinen tahto, asiantuntemus ja valtakunnalliset tavoitteet vesistökunnostushankkeiden käynnistämiseksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuoden pituisen rahoituksen Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen VERTIKA-hankkeelle, joka käynnistyi elokuussa 2020.  Lue lisää

 

Vesistöpaneeli etsii ratkaisuja sisävesien ongelmiin

Vesistöpaneelin logo
 

Vesistöpaneeli on riippumaton yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on lisätä vesiin liittyvää ajankohtaista keskustelua ja vesiasioiden näkyvyyttä yhteiskunnassa. Loppuvuonna 2020 perustettu paneeli etsii ratkaisuja Suomen sisävesien, eli järvien, jokien ja pienvesien, tilan parantamiseen.  Lue lisää

 

Vesistökunnostusverkoston Talviwebinaari 2021

Talviwebinaarin banner
 

Talviwebinaarin teemana on "Vesistöjen monimuotoisuus ja kunnostukset muuttuvassa ilmastossa".

Erityisesti arktisilla alueilla ilmastonmuutos on jo nostanut lämpötiloja. Lyhyempi pakkasjakso ja toisaalta korkeammat lämpötilat ympäri vuoden vaikuttavat monien eliölajien elin- ja lisääntymismahdollisuuksiin. Lue lisää

 

TAPAHTUMIA

 

 

Kohderyhmä: