Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 2/2017

7.9.2017 klo 17.18
VKV uutiskirje Henrik Kettunen

Virtavesistä kaivataan tietoja

Vaelluskala ry:n internetsivujen kautta voi kuka tahansa käydä ehdottamassa virtavesien kunnostusprojektia tai kertoa meneillään olevasta hankkeesta. Taustalla on maa- ja metsätalousministeriön aloite, jolla pyritään saamaan kokonaiskuva maamme kalastuskoskien tilasta ja kehittämistarpeista. Lue lisää

 

Lohi Laatokalta latvavesille – yksi vaelluseste poistumassa

VKV uutiskirje Hanna Ollikainen

Hiitolanjoki on ainoa jokemme, jossa esiintyy täysin luonnonvarainen järvilohikanta. Järvilohen lisäksi jokeen nousee Laatokan seliltä varsin kookkaaksi kasvavaa taimenta. Näiden uhanalaisten kalojen nousu pysähtyy Suomessa heti valtakuntien välisen rajan jälkeen Kangaskosken voimalapatoon. Lue lisää

 

Särkikalat köyhdyttävät linnustoa

VKV uutiskirje Ilkka Hurme iso

Suomen järvillä pesivien, pohjaeläinravintoa käyttävien tukkasotkien määrä on laskenut jyrkästi viime vuosikymmeninä, ja tukkasotka onkin otettu Suomen uhanalaisten lajien listalle erittäin uhanalaiseksi luokiteltuna. Tukkasotkan vähenemistä pidetään yhtenä merkkinä siitä, että pohjaeläimiä ravintonaan käyttävien särkikalojen määrä on kasvanut. Lue lisää

 

Vesiensuojeluun merkittävä panostus, esimerkkinä Pohjanmaa

VKV uutiskirje Jouko Hautamäki

Viime vuonna käynnistyi Suomen EU-historian suurin LIFE-hanke, FRESHABIT LIFE IP Metsähallituksen Luontopalveluiden koordinoimana. Hankkeessa on mukana yhteensä kahdeksan vesistöaluetta ympäri Suomea ja 30 kumppania eri sektoreilta kantamassa korttansa kekoon vesistöjemme kunnostamiseksi. Lue lisää

 

Koolla on väliä – kannustusta vastuulliseen vapaa-ajankalastukseen

Vapaa-ajankalastuskulttuuri on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana kotitarvekalastuksesta kohti virkistyskalastusta ja suuria elämyksiä. Aktiiviharrastajat ovat huolissaan kalavesien ja –kantojen tilasta, koska esimerkiksi useimpien vaelluskalakantojemme tila on vähintään uhanalainen. Lue lisää

 

Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito

Suomen maatalousalueilla on lukuisia puroja, jotka on ajan saatossa perattu maankuivatuksen vuoksi. Vedenjohtokyvyn parantamiseksi tehty puron perkaus, suoristaminen ja kasvillisuuden poisto aiheuttaa muutoksia ekosysteemiin, mikä huonontaa esimerkiksi puron eläin- ja kasvilajien elinympäristöä ja veden laatua. Lue lisää

 

Todellisia MERIhelmiä Vakka-Suomessa

Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA ry rahoittaa toiminta-alueellaan Vakka-Suomen sydämessä investointeja, jotka parantavat osallistavaa vesistönhoidon suunnittelua, luonnon virkistyskäyttöä ja vesistöjen tilaa. Lue lisää

 

Kansainvälisen yhteistyön avulla Itämeren ravinnekuormitusta pienemmäksi

Ympäristöministeriö koordinoi yhdessä Puolan vesiviraston kanssa EU:n Itämeri-strategian politiikka-alaa Nutri, jonka tavoitteena on Itämeren ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen vähentäminen. Lue lisää

 

AJANKOHTAISTA

 

Aihealue:
Kohderyhmä: