Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 2/2021

15.4.2021 klo 15.37
Vesireppu ja sen sisältöä.

Hanki vesireppu ja osallistu sinileväseurantaan!

Rotary ja SYKE -yhteistyöllä edistetään lähiympäristön tutkimista kouluissa sekä kansallista sinileväseurantaa. Vuonna 2021 aukesi Rotary Vesireppu -kauppa, mikä auttaa satoja kouluja Vesirepun ”laatu/ötökät” käyttöönotossa ja auttaa oppilaita ”Oman lähiveden tarinan” tuottamisessa. Vesireppu toimintaa tukemaan ja monipuolistamaan on tehty erikseen Varsinais-Suomen ELY-keskukselta saatavat VELMU-kortit. Lue lisää...

 

Kuitulietteitä tutkitaan maatalouden vesiensuojelukeinona – alustavat tulokset lupaavia

Nollakuidun levitys meneillään Jokioisten koekentällä.

Kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinona (KUITU) -hankkeessa tuotetaan tietoa ja ohjeistusta metsäteollisuuden kuitulietteiden hyödyntämisestä maatalouden vesiensuojelukeinona. Hankkeessa syntyy viljelijöille ja neuvojille käytännön opas kuitulietteistä valmistettujen maanparannusaineiden käytöstä peltoviljelyssä. Kenttäkokeissa saadut lupaavat tulokset rohkaisivat jatkamaan tutkimusta valuma-alueella.  Lue lisää...

 

Tarkkaa laserkeilausaineistoa valuma-aluelähtöisen vesienhallinnan tueksi

Laserkeilausaineiston visualisointi.

Uudella entistä tarkemmalla laserkeilausaineistolla voidaan tuottaa tietoa esimerkiksi uomien vedenjohtokykyyn vaikuttavista tekijöistä tai tunnistaa tulvaherkkiä pelto- metsä- ja kaupunkialueita. Näin voidaan kohdentaa tulvienhallintaan vaikuttavia kunnostustoimia ja luonnonmukaisia vesienhallintaratkaisuja tehokkaasti oikeaan paikkaan tai ohjata maankäytön suunnittelua tulvariskialueet huomioiden.  Lue lisää...

 

Vesistökunnostushankkeiden viestintäseminaari 11.5.2021

viestintäseminaari 2021

Vesistökunnostushankkeille järjestetään ympäristöministeriön ja vesistökunnostusverkoston viestintäseminaari 11.5. kello 09:00-11:30. 

Saat kuulla muun muassa kokemuksia ja opetuksia erilaisten vesistökunnostushankkeiden viestinnästä ja viestinnän merkityksestä hankkeen onnistumisessa ja siitä, mitä viestinnän suunittelussa kannattaa ottaa huomioon. Lisäksi saat kuulla tulevasta vesistökunnostus-koulutuksesta. Tervetuloa mukaan!  Lue lisää...

 

Suomen luonnon vesistöpäivä 28.8.2021

Suomen vesistöpäivä   

Suomen luonnon päivän yhteydessä valtakunnallinen Vesistökunnostusverkosto kannustaa kaikkia alueellisia verkostoja sekä yksittäisiä toimijoita järjestämään tapahtumia 28.8., tai samalla viikolla, joissa juhlitaan Suomen ainutlaatuisia vesistöjä ja vesiluontoa. Valtakunnallisesti järjestettäviin erilaisiin tapahtumiin toivotaan osallistuvan monia ihmisiä juhlimaan Suomen luonnon vesistöjä yhdessä! Lue lisää...

 

Vesistökunnostusverkoston Talviwebinaarissa 300 osallistujaa

Talviwebinaarin banner

Seminaarin teemana oli "Vesistöjen monimuotoisuus ja kunnostukset muuttuvassa ilmastossa".

Tilaisuus järjestettiin 17.3. webinaarina ja tilaisuuteen oli ilmoittautunut hieman yli 300 osallistujaan. Talviwebinaarin esitykset ja tallenteet löydät webinaarin omilta sivuilta. Lue lisää...

 

TAPAHTUMIA

 

 

Kohderyhmä: