Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 3/2018

24.10.2018 klo 14.00
Iijoki. Petri Voutilainen

Iijoella saatu iso työ päätökseen

Laaja Iijoen kehittämishanke, Ijoen otva, on päättynyt lokakuussa. Otva-hankkeen tuloksia ovat muun muassa vuoteen 2030 ulottuva vesistövisio, lohikalojen alasvaellusreittien yleissuunnitelma sekä Raasakan voimalaitospadon kalatien rakennussuunnitelma. Lisäksi saatiin käynnistettyä uusia hankkeita ja Raasakan kalateiden vesiluvan haku. Yksi tärkeimpiä saavutuksia oli, että Iijoen vesistöalueen kehittämiseen onnistuttiin järjestämään jatkorahoitus. Lue lisää

 

Virtavesikunnostuksilla elvytetään Saaristomeren alkuperäisiä taimenkantoja

Maiju Oikarinen/VALONIA

Varsinais-Suomessa Valonialla on käynnissä useita virtavesien kunnostushankkeita osin yhteistyössä mm. Freshabit LIFE-IP -hankkeen, WWF:n ja paikallistoimijoiden kanssa. Yhteistyö on ollut poikkeuksellisen laajaa ja aihe on herättänyt kiinnostusta myös mediassa. Hankkeissa mm. kunnostetaan virtavesiä talkoovoimin, tehdään kalastoselvityksiä sekä keskitytään uhanalaisten taimenkantojen elinympäristöjen kunnostamiseen ja vaellusesteiden poistamiseen. Lue lisää

 

Jokisimpukoiden lemmenloma Konneveden tutkimusasemalla onnistui – Ähtävänjoen raakkukanta pelastuu

raakku. YLE

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat onnistuneet palauttamaan uhanalaisten jokihelmisimpukoiden eli raakkujen lisääntymiskyvyn. Kaksi vuotta sitten Ähtävänjoesta vietiin joukko raakkuja Konneveden tutkimusasemalle. Nyt laihat ja huonokuntoiset raakut ovat jälleen alkaneet lisääntyä. Hanke on osa Freshabit LIFE IP -hanketta, jossa on tavoitteena mm. pelastaa neljän eri Etelä-Suomen joen jokihelmisimpukat sukupuutolta.  Lue lisää YLEn uutisesta

  

Uusia menetelmiä voimakkaasti uhanalaistuneen suo- ja vesiluonnon turvaamiseksi

hydrologialife hanke

Metsähallituksen koordinoimassa Hydrologia-LIFE-hankkeessa turvataan soiden ja pienvesien tilaa ympäri Suomen vuosina 2017–2023 ennallistamalla soita, puroja ja lintuvesiä. Samalla kehitetään uusia menetelmiä mm. metsätalouden vesiensuojelun ja monimuotoisuuden turvaamisen yhteensovittamiseksi. Hankkeessa testataan esim. lennokkimittauksia ennallistamisen onnistumisen seurannassa. Lue lisää hankkeen sivuilta

  

AJANKOHTAISTA

  • 15.10. Metsäkeskuksen Metsäluonnonhoidon hankehaku alkoi. Lue lisää
  • 16.10. Maa- ja metsätalousministeriö avasi hankehaun koskien Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita. Lue lisää
  • Lokakuusta tammikuuhun voit seurata suosittuja Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -webinaareja mm. purojen kunnostuksesta, hoitokalastuksesta, uposkasvibiomassan poistosta ja hyötykäytöstä. Lue lisää
  • 19.10. Hydrologia-LIFE -hanke lanseerasi Kosteikko-pelin koululaisten luontotietouden syventämiseksi. Lue lisää
  • 26.10. Juhlitaan Longinojan luontopolun avajaisia Helsingissä. Samana päivänä klo 18 järjestetään opastettu retki taimenen kuduntarkkailuun. Lue lisää
  • 26.10. ja 6.11. SAVE-hankkeen loppuseminaarit Helsingissä ja Liedossa. Lue lisää
  • 27.-28.11. Seminaari vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kestävästä ja taloudellisesta hyödyntämisestä Jyväskylässä. Lue lisää
  • 29.11. Tutkimustuloksia ja keskustelua järvikunnostuksen vaikuttavuudesta Kansallisarkiston auditoriossa Helsingissä. Lisätietoa tapahtumasta marraskuussa Vesistökunnostusverkoston Facebookissa ja tapahtumakalenterissa.
 

Aihealue:
Kohderyhmä: