Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 3/2021

28.5.2021 klo 11.14
Vuosiseminaari 2021

Tervetuloa Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaariin Lahteen!

Vesistökunnostusverkoston kymmenes vuosiseminaari järjestetään Sibeliustalossa 28.-29.9.2021. Maanantaina 27.9. järjestetään Tervetuliaistilaisuus. Vuosiseminaari järjestetään Lahden kaupungin, Vesijärvisäätiön, Vanajavesikeskuksen, Hämeen ELY-keskuksen, Vesiensuojelun tehostamisohjelman, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja SYKEn yhteistyönä. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton (ruokailuja lukuun ottamatta). Vuosiseminaarin illallisella palkitaan Vuoden Vesistökunnostaja 2021. Lue lisää täältä..

 

Pienvesien kunnostusta ja kosteikkoluonnon monimuotoisuuden edistämistä yhteensovittamisella ja uusin menetelmin

Salamajärvi ilmasta kuvattuna.

Yhdessä kumppanien, yrittäjien, talkoolaisten ja elinympäristöjen kunnostuksen ammattilaisten kanssa Suomessa parannetaan elinympäristöjä yli 6000 hehtaarilla. Laajassa, yli 100 Natura 2000 -aluetta käsittävässä luonnonsuojeluhankkeessa huhkitaan hartiavoiminkin uhanalaistuneen kosteikkoluonnon puolesta. Hydrologia LIFE -hanke ennallistaa miljoona metriä ojia, yli 5000 ha soita, yli 30 km puroja ja useita pieniä lampia.  Lue lisää täältä.

 

Vesistökunnostajien aamukahvit joka kuukauden viimeinen perjantai

Vesistökunnostajien aamukahvit joka kuukauden viimeinen perjantai

Vesistökunnostusverkosto järjestää toukokuusta 2021 alkaen teemakahvituokioita ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Aamukahvit järjestetään joka kuukauden viimeisenä perjantaina. Luvassa on tiiviitä esityksiä ja keskustelua. Tavoitteena on alueellisten verkostojen sekä toimijoiden vuoropuhelun ja yhteistyön parantaminen. Aamukahveja järjestetään yhteistyössä alueellisten verkostojen ja toimijoiden kanssa. Aamukahvit ovat avoimia tilaisuuksia ja ne järjestetään etäyhteyksillä. Lue lisää täältä.

 

Uusia työkaluja suometsien hoidon vesistö- ja ilmastopäästöjen torjuntaan kehitetään

TurVi-hankkeessa tutkitaan normaalia matalampien metsäojien vaikutusta vesistökuormitukseen.

Turvemaiden ojitus on riski sekä vastaanottaville vesistöille että turvemaiden hiilivarastolle. Vedenpinnan lasku turvemailla vaikuttaa niiden kykyyn sitoa hiiltä. Luonnontilassa turvemaat toimivat hiilinieluna, mutta niiden kuivatus saattaa muuttaa niitä hiilen lähteiksi riippuen alueen maankäytöstä ja ilmastosta. Ojituksen myötä valunnan vaihtelu ja valuntahuiput kasvavat. Erityisesti ojien ulottuminen kivennäismaahan saakka lisää kiintoaine- ja fosforikuormitusta. Lue lisää täältä.

 

Vesistökunnostuksen täydennyskoulutusta vesienhoidon parissa työskenteleville

Täydennyskoulutusta vesistöasiantuntijoille

Valtakunnallinen vesistöjen parissä työskenteleville suunnattu vesistökunnostuskoulutus käynnistyy kesäkuussa 2021. Koulutus on osa YM:n ja MMM:n rahoittamaa laajempaa Vesiosaamisen kehittämishanketta. Koulutuksen kesto on 7kk (kesäkuu-joulukuu 2021). Alueellisia kohdevierailuja lukuunottamatta koulutus järjestetään etäyhteyksien välityksellä. Lue lisää täältä.

 

Rautaongelmaa ryhdytään ratkomaan Jäälissä

Lietteenpumppausta Kokkohaarassa.

Rauta heikentää veden laatua varsinkin rannikkoalueilla. Oulun yliopistolla ja Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistyksellä on tutkittavana monipuolinen keinovalikoima rautaongelman pienentämiseksi. Oulun yliopisto ja Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ryhtyvät selvittämään Jäälinjärven tulovesien massiivista rautailmiötä. Hanke saa rahoitusta maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisohjelmasä. Lue lisää täältä.

 

Vesistökunnostajan karttapalvelun käyttö kannattaa

Seurantaa kunnostusten jälkeen.

Vesistökunnostajan karttapalvelu on helppo tapa tutustua vesistökunnostuksiin ja ilmoittaa omista vesistökunnostustoimenpiteistä. Karttapalvelu kokoaa tietoa ja luo pohjaa laajalle vesien tilaa parantavalle yhteistyölle. Nyt on hyvä aika tutustua palveluun, kun tämän vuoden kunnostukset ovat käynnistyneet ympäri Suomen ja kädet ovat savessa ja sorassa pitkälle syksyyn. Tallentamalla kunnostukset kartalle on mahdollista saada kokonaiskuva vesistökunnostustoimista ja niiden vaikuttavuudesta. Lue lisää täältä.

 

Suomen luonnon vesistöpäivä 28.8. - Juhli kanssamme!

Suomen Luonnon vesistöpäivä 28.8.

Suomen luonnon päivän yhteydessä valtakunnallinen Vesistökunnostusverkosto kannustaa kaikkia alueellisia verkostoja sekä yksittäisiä toimijoita järjestämään tapahtumia 28.8., tai samalla viikolla, joissa juhlitaan Suomen ainutlaatuisia vesistöjä ja vesiluontoa. Tavoitteena on aktivoida ihmisiä mukaan tapahtumiin, joissa vain mielikuvitus on rajana. Lue lisää täältä.

 

MUITA TAPAHTUMIA, OPPAITA JA UUSIA JULKAISUJA

 

 

 

Kohderyhmä: