Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 4/2021

26.8.2021 klo 17.15
Talvileikattua järviruokoa varastossa.

Talvileikattua järviruokoa voi hyödyntää monipuolisesti

Haittakasviksi ja jätteeksi mielletty järviruoko (Phragmites australis) on lähiluonnon uusiutuva ja biohajoava kasvi, jonka hyödyntäminen on kiertotalouden ytimessä. Kesäisin ruoko tekee hyvää työtä mm. puhdistamalla ravinteita vesistöstä. Kukinnan jälkeen järviruo’on korsi puutuu, jonka myötä sen materiaaliominaisuudet paranevat moniin erilaisiin tuotteisiin. Asiaa on tutkittu ja pilotoitu Suomessa paljon, joten pohjatyö on siltä osin tehty – nyt pitää ryhtyä tuumasta toimeen! Lue lisää täältä.

 

Rantalaidun-hankkeessa tutkitaan laidunnuksen vesistövaikutuksia

Laiduntajia ja maanviljelijä pellolla rannan läheisyydessä.

Vuonna 2021 alkaneessa Rantalaidun-hankkeessa selvitetään laidunnuksen mahdollisia hygieniariskejä ja ravinnevaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan merenrannikolla. Rantalaiduntamiseen kohdistuu myös kritiikkiä, sillä huolta aiheuttaa epätietoisuus laidunnuksen vesistövaikutuksista. Hankkeessa terveysriskien arvioinnissa huomioidaan myös muut mahdolliset päästölähteet, kuten lintukolonioista ja uimarantojen käyttäjistä peräisin olevat mikrobit.  Lue lisää täältä.

 

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 28.-29.9. pidetään virtuaalisena

Seminaari 2021

Vallitsevan koronavirustilanteen takia Vesistökunnostusverkoston kymmenes vuosiseminaari järjestetään suunnitelmista poiketen virtuaalisena 28.-29.9. Vuosiseminaari järjestetään Lahden kaupungin, Vesijärvisäätiön, Vanajavesikeskuksen, Hämeen ELY-keskuksen, Vesiensuojelun tehostamisohjelman, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja SYKEn yhteistyönä. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Vuosiseminaarissa palkitaan myös Vuoden Vesistökunnostaja 2021. Lue lisää täältä.

 

Tulvatasanteiden toteuttamiseen ja hoitoon ohjeistusta

tulvatasanteiden niittonäytös

Tulvatasanteellisten kaksitasouomien hoitoa ja tutkimusta esiteltiin pellonpiennartilaisuudessa perjantaina 13.8. Tyrnävän Leppiojalla ja tänään torstaina 26.8. Sipoon Ritobäckenillä. Valumavesi-hankkeessa laadittu ohjeistus kaksitasouomien suunnitteluun, mitoitukseen, rakentamiseen ja hoitoon esiteltiin ensikertaa myös tänään tapahtumassa osana Suomen luonnon vesistöpäivää. Lue lisää täältä.

 

Helmi-ohjelmasta rahaa vesien kunnostukseen

Helmi-elinympäristöohjelman tunnuskuva.

Helmi-elinympäristöohjelman 2021-2030 tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista. Lue lisää täältä.

   

Virtaa vesienhoitoon – vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku alkaa syksyllä

virtaa vesienhoitoon

Ympäristöministeriön aloittama vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä.

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista. Maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeeseen avustus haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Haku alkaa syksyllä.

Lisätietoja ohjelmasta ja ohjeita avustushakuun löydät rahoitushaun verkkosivuilta. Lue lisää täältä.

 

Samoilla aalloilla Suomen luonnon vesistöpäivänä 28.8. - Juhli kanssamme!

Kolme juhlapäivää yhdessä: Suomen luonnon päivä, Suomen luonnon vesistöpäivä ja Itämeripäivä

Suomen luonnon päivän yhteydessä valtakunnallinen Vesistökunnostusverkosto kannustaa kaikkia alueellisia verkostoja sekä yksittäisiä toimijoita järjestämään tapahtumia 28.8. tai samalla viikolla, joissa juhlitaan Suomen ainutlaatuisia vesistöjä ja vesiluontoa. Tavoitteena on aktivoida ihmisiä mukaan tapahtumiin, joissa vain mielikuvitus on rajana. Lue lisää täältä.

 

MUITA TAPAHTUMIA, OPPAITA JA UUSIA JULKAISUJA

 

 

 

Kohderyhmä: