Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 5/2019

17.9.2019 klo 23.54
Sulkavanjärvi

Pohjois-Savossa tuodaan vesistötietoutta esille viestinnän keinoin

Elokuussa avattu iisalmenreitti.fi-verkkosivusto kokoaa yhteen tietoa alueen vesistöistä, pohjavesistä ja vesien käytöstä. Tavoitteena on kannustaa eri tahoja toimimaan vastuullisesti vesien käyttöön liittyvissä asioissa.Verkkosivusto on laadittu osana ympäristöministeriön rahoittamaa Vesiviestillä vaikuttavuutta -hanketta. Lue lisää

 

Vedenlaatuongelmat ja rakentaminen haittaavat kalojen lisääntymistä rannikolla

Luke pieni kuva

Rannikkoalueiden jokisuistot, matalat suojaisat merenlahdet ja fladat ovat tärkeitä lisääntymisalueita kevätkutuisille talouskalalajeille, kuten ahvenelle ja hauelle. Heikko vedenlaatu, rakentaminen, ruoppaukset ja muu ihmistoiminta aiheuttavat kuitenkin haittoja kalojen lisääntymiselle. Luonnonvarakeskuksen raportissa esitetään arvioita ihmistoiminnan aiheuttamista haitoista ja tuodaan esiin vähentämiskeinoja. Lue lisää

 

Vesien tila on arvioitu - merkittäviä muutoksia ei pääosin ole

Vesien tila arvioidaan kaikissa EU-maissa joka kuudes vuosi. ELY-keskukset ovat laatineet alueensa vesien tila-arviot, jotka kattavat yhteensä 6875 järvi-, joki- ja rannikkovesimuodostumaa. Kalojen osalta arvioinnista on vastannut Luke.

Suomen sisävesien tila ei ole muuttunut merkittävästi vuonna 2013 tehtyyn arviointiin verrattuna. Suuret järvet ovat ekologiselta tilaltaan pääosin hyviä tai erinomaisia. Pienet järvet kärsivät rehevöitymisestä ja virtavedet liettymisestä. Suomenlahden tilassa on havaittavissa paranemista vesiensuojelutoimien ja etenkin Pietarin tehostuneen jätevedenpuhdistuksen ansiosta. Pohjavesien riskit eivät ole lisääntyneet.

  

Suunnittele oma tapahtuma ja osallistu keväällä Maailman vaelluskalapäivään!

Maailman vaelluskalapäivää (World Fish Migration Day) vietetään 16.5.2020. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta vapaana virtaavien jokien ja vaelluskalojen tärkeydestä järjestämällä aihetta esiin tuovia tapahtumia ympäri maailmaa.

Liity mukaan maailmanlaajuiseen verkostoon ja suunnittele oma tilaisuus, jonka sisällössä vain mielikuvitus on rajana! Esimerkkejä ja ohjeet oman tapahtuman rekisteröimiseksi löytyy osoitteesta www.worldfishmigrationday.com

  

TAPAHTUMIA

 

 

Aihealue:
Kohderyhmä: