Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 6/2019

31.10.2019 klo 15.15
vesistökunnostusverkosto uutiskirje 6/2019

Vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä yhteisvoimin

Viestinnällä, verkostoitumisella ja vuoropuhelulla on saatu luotua Pirkanmaalle vesistökunnostusaktiivisuutta, jonka tulokset kantavat pitkälle. Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeessa (2018-2019) alueelle perustettiin laajasti eri toimijoita yhteen kokoava vesienhoidon neuvottelukunta ja luotiin vuoden 2027 ulottuva vesienhoidon toimintaohjelma. Sähköinen mallikartta ja kunnostuskohteiden malliverkosto auttaa ja aktivoi vesistökunnostusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lue lisää

 

Fladojen ja kluuvien kunnostaminen parantaa kalaston olosuhteita

Lari Veneranta ahven_pieni

Maankohoamisen seurauksena syntyneet fladat ja kluuvijärvet ovat tärkeitä lisääntymisalueita ahvenelle, hauelle ja särkikaloille. Kalaston olosuhteita ja kutualueiden tilaa voidaan parantaa pienilläkin kunnostustoimenpiteillä. Luonnonvarakeskuksen selvitys tuo uutta tietoa Merenkurkun rannikon pienvesien kunnostuksista ja niiden toimivuudesta poikastuotannossa. Lue lisää

Vesiensuojeluyhdistysten toimintaa tehostetaan valtakunnallisesti

Heikki Helle_vesistökunnostusverkoston uutiskirje_pieni

Tämän vuoden alussa käynnistyneen VESY-Suomi -hankkeen tavoitteena on vesisensuojeluyhdistysten toiminnan tehostaminen. Hankkeessa kehitetään nykyisten yhdistysten yhteistyötä ja selvitetään mahdollisuuksia uusien yhdistysten perustamiseen alueilla, joilta aktiivinen yhdistystoiminta puuttuu. Yksi uusi yhdistys on jo perustettu. Lue lisää

 

Pienvedet pinnalla

Purot, lähteet ja muut pienvedet ovat monin paikoin hälyttävän huonossa tilassa johtuen mm. ojituksista, hakkuista ja rehevöitymisestä. Pienvesien tilan parantamisen avuksi on syksyn aikana julkaistu materiaalia. Helppokäyttöisellä tarinakartta-verkkojulkaisulla voidaan arvioida purojen tilaa paikkatietoaineistoja hyödyntäen. Tuore Pienvesiopas puolestaan esittelee pienvesiin liittyvää lainsäädäntöä ja antaa ohjeita pienvesien tunnistamiseen maastossa.

Hu-Hu Hupisaarten taimen

Oulun Hupisaarten purojen kunnostus on noussut alueella ilmiöksi ja Hupisaarten taimen on saanut jopa oman laulun. Lokakuun alussa järjestetty ”Noroista virtaavaksi Oulujoeksi” -seminaari sekä perheille suunnattu, taimenen tarkkailuun kannustanut Hupisaarten Kutuyö osoitti, että vesien tila kiinnostaa. Tutustu seminaarin esityksiin täältä.

  

Avustushaku kunnostuksiin käynnissä!

Vesistön ja vesiympäristön tilaa parantaviin toimenpiteisiin voi hakea valtion avustusta alueelliselta ELY-keskukselta 2.12 mennessä. 

Avustusta voidaan myöntää esim. hankkeisiin, jotka:

  • parantavat rehevien järvien tai merenlahtien tilaa
  • parantavat vaelluskalojen luontaista lisääntymistä ja vaellusmahdollisuutta
  • edistävät lajien säilymistä ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta
  • edistävät vesistöjen monipuolista käyttöä tai vähentävät tulva- ja kuivuusriskejä.

Hakija voi olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalastusalue, vesilain mukainen yhteisö tai kunta. Hakemus suositellaan toimitettavan sähköisellä lomakkeella. Vesiensuojelun tehostamisohjelman ansiosta erityisesti rehevien järvien, jokien ja merenlahtien kunnostuksiin myönnetään tässä haussa huomattavasti aiempaa enemmän hankeavustuksia. Nyt on veden vuoro!

    

Vesistökunnostusverkoston talviseminaari Turussa 11.2.2020

Seminaari järjestetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Valonian kanssa yhteistyössä. Teemana on valuma-alueiden vesitalouden merkitys muuttuvassa ilmastossa. Seminaari pidetään ELY-keskuksen tiloissa 11.2.2020 klo 9-16.

Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan marraskuun puolessa välissä. Seuraa Vesistökunnostusverkoston:

  

TAPAHTUMIA

 

 

Aihealue:
Kohderyhmä: