Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 6/2020

15.10.2020 klo 9.28
Vesistökunnostajan karttapalvelu_556px

Uusi vesistökunnostajan karttapalvelu kokoaa tietoa ja lisää yhteistyötä

Juuri julkaistu, kaikkia vesienhoidon ja -kunnostusten parissa toimivia palveleva Vesistökunnostajan karttapalvelu kokoaa tietoa ja luo pohjaa laajalle vesien tilaa parantavalle yhteistyölle. Karttapalveluun on koottu keskeiset vesistökunnostustoimien suunnitteluun liittyvät aineistot, ja palveluun pystyy jokainen alan toimija helposti tallentamaan omat kunnostustoimenpiteensä. Tallennettujen toimenpiteiden kautta saa myös selville eri puolilla Suomea toimivia kunnostusten toteuttajatahoja, joihin voi halutessaan ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja. Lue lisää

 

Alusveden poiston uuden menetelmän valtakunnallista soveltuvuutta kartoitettu VESIKUJA -hankkeessa

Vesikuja_pilotti_278px

Uusia menetelmäavauksia tarvitaan vesistökunnostuskentällä. VESIKUJA on Ympäristöministeriön rahoittama hanke, joka perustuu Lahden Kymijärvellä vuosina 2017-2020 kerätyille kokemuksille alusveden poiston uuden sovelluksen käyttökelpoisuudesta rehevien järvien kunnostuksessa. Hankkeen tavoitteina on jakaa tietoa menetelmän toimintaperiaatteista vesistökunnostuksen ja vesihuollon toimijoille, kerätä aineistoa menetelmälle soveltuvista kohteista, sekä selvittää menetelmään liittyvää ravinteiden kierrätystä fosforin osalta. Lue lisää

 

Taantuvat sorsakannat nousuun kosteikkoja kunnostamalla

SOTKA kaivuri_278px

Maaliskuussa käynnistynyt kolmivuotinen SOTKA-kosteikot hanke on yksi osa MMM:n rahoittamaa SOTKA-hankekokonaisuutta. Hankkeeseen kuuluvat myös SOTKA-vieraspedot ja -levähdysalueverkosto-osahankkeet. Suomen Riistakeskus koordinoi näistä kahta ensimmäistä hanketta.  Lue lisää

 

Kalatalousalue koordinoi vesien kunnostustoimia Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueella

Kasvillisuuden niittokone_278px

Kalatalousalue koordinoi Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueella kunnostustoimia ja edistää yhteistyötä sekä kunnostushankkeiden rahoituksen hakemista. Kalatalousalue sekä alueen osakkaat ovat jo vuosien ajan tehneet pitkäjänteistä työtä vesien ja kalakantojen tilan parantamiseksi. Nyt Joroisten ja Pieksämäen kuntien alueen vesistöjen kunnostusta ja kalakantoja ylläpitäviä hoitotoimenpiteitä rahoitetaan vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeessa toteutetaan hoitokalastusta, vesikasvien poistoa sekä rantautumis- ja veneenlaskupaikkojen kunnostusta.  Lue lisää

 

Hoitokalastuksella poistetaan jopa 20 000 kg kalaa vuosittain Valvatuksella

Hoitokalastus Valvatuksella_278px
 

Valvatus-järvi Etelä-Savossa, Joroisissa, on yksi Suomen lukuisista järvistä, jonka nykytilaan on merkittävästi vaikuttanut 1800-luvun kunnianhimoiset tavoitteet lisätä viljelysmaata laskelmalla järven pintaa. Valvatuksella homma riistäytyi kuitenkin käsistä ja pinta laski yhteensä n. 7 metriä, mikä ajan mittaan on johtanut järven vahvaan rehevöitymiseen. Vuonna 2017 järven ranta-asukkaista koostuva porukka kuitenkin päätti, ettei anneta historian lannistaa, vaan tehdään se, mikä olosuhteet huomioiden on tehtävissä. Lue lisää

 

Vesitalousisännöinnin koulutus alkaa 28.10.2020 Ilmajoella

Vesitalousisännöintikoulutus
 

Vesitalousisännöinnin koulutus järjestetään nyt toista kertaa yhteistyössä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDUn, Hämeen ammattikorkeakoulun, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa. Ensimmäisellä kerralla koulutukseen valittiin 23 opiskelijaa, joista 21 tarjoaa nykyään ojaisännöintipalveluita eri puolilla Suomea lähinnä ojitusyhteisön valtaojien perkaushankkeiden toteutukseen. Koulutuksen nimi vaihtui vesitalousisännöinniksi ja sen ohjelmassa otetaan entistä enemmän huomioon myös muiden vesitaloushankkeiden, kuten kosteikkojen, vesistökunnostusten ja metsäojitusten läpivientejä sekä tarkastellaan vesitaloutta koko valuma-alueen tasolla. Lue lisää

 

Ilmoita ehdokkaasi vuoden vesistökunnostajaksi 19.10. mennessä

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarin yhteydessä palkitaan ansioituneita vesistökunnostajia, joka voi olla henkilö, hanke, yhdistys tai yhteisö, joka on tehnyt esimerkillistä työtä vesistöjen kunnostuksen eteen. Palkinto ojennetaan tänä vuonna vesistökunnostusverkoston webinaarissa 28.10. Varmista, että oma ehdokkaasi on mukana palkinnon saajaksi ja lähetä ehdokkaasi tämän linkin kautta viimeistään 19.10. Ilmoita oma ehdokkaasi Vuoden vesistökunnostajaksi

 

TAPAHTUMIA

 

 

Kohderyhmä: