Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä yhteisvoimin

Uutinen 29.10.2019 klo 13.11
Sami Moilanen_Ikaalisten reitti
Vesienhoidon neuvottelukunnan ensimmäinen kokous. © Sami Moilanen

Viestinnällä, verkostoitumisella ja vuoropuhelulla on saatu luotua Pirkanmaalle vesistökunnostusaktiivisuutta, jonka tulokset kantavat pitkälle. Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeessa (2018–2019) alueelle perustettiin laajasti eri toimijoita yhteen kokoava vesienhoidon neuvottelukunta ja luotiin vuoden 2027 ulottuva vesienhoidon toimintaohjelma. Sähköinen mallikartta ja kunnostuskohteiden malliverkosto auttaa ja aktivoi vesistökunnostusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tiedätkö sen katkeransuloisen hetken, kun jostain itselle tärkeästä asiasta on aika luopua? Meillä Pirkanmaan ELY-keskuksessa on käsillä tällainen hetki kaksivuotisen Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeemme loppuessa joulukuussa 2019. On siis aika luoda katse projektimme tuloksiin.

Esimerkit kannustavat kunnostuksiin

Hankekumppanimme on ollut Pirkanmaan liitto, jonka kanssa olemme tehneet erityisesti tiivistä yhteistyötä sähköisen mallikartan kehittämisessä. Se on helppokäyttöinen verkkopohjainen sovellus, joka auttaa suunnittelemaan konkreettisia vesienhoidon toimenpiteitä. Sovelluksessa on lukuisia karttatasoja, kuormitustietoja ja esimerkkejä jo toteutuneista kunnostuskohteista.

Vesistökunnostuskohteet ovat usein mainioita lähimatkailukohteita ja niissä vierailu voi herättää kipinän ryhtyä vesistökunnostajaksi. Hankealueella on luotu kunnostuksen mallikohteiden verkosto. Kohteissa voi vierailla vapaasti ja toteutettuihin toimenpiteisiin tutustua opastaulujen avulla.

Neuvottelukunta jatkaa työtä

Yhteistyö, avoimuus, laaja viestintä ja uudenlainen vesienhoidon paikalliskehittäminen ovat olleet hankkeessa erityisen tärkeitä. Näillä metodeilla on saatu myös huikeita tuloksia aikaan. Hankkeessa luotuun Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukuntaan kuuluu tällä hetkellä 66 organisaatiota aina vesiensuojeluyhdistyksistä maataloustuottajien etujärjestöihin, luonnonsuojeluyhdistyksistä turvetuottajiin. Mukana on myös kaupunkeja, kuntia, Leader-ryhmä ja maakuntaliittoja. Neuvottelukunta toimii verkostomaisesti ja sitä ohjaa toimijoiden välinen yhteistyösopimus. Jatkossa neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ELY-keskuksen koolle kutsumana.

Projektia on toteutettu laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja paikallisten tarpeita sekä toiveita kuunnellen. Paikalliset toimijat ovat verkottuneet keskenään hankkeen aikana, löytäneet yhteisiä tavoitteita ja sitoutuneet niiden edistämiseen. Hankkeen tarjoamat sähköiset työkalut toimivat vielä pitkään vesistökunnostajien apuna. Eri tahojen kanssa yhdessä luotu, vuoteen 2027 ulottuva Ikaalisten reitin vesienhoidon toimintaohjelma julkistetaan hankkeen loppuseminaarissa 7.11.2019.

Projekti on saanut rahoitusta vesien ja merenhoidon kärkihankerahoituksesta.

Teksti ja lisätietoja:

Projektiasiantuntija Virve Rinnola, Pirkanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Kohderyhmä: