Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesku antaa vetoapua vesistökunnostukseen Lapissa

Uutinen 20.12.2019 klo 14.06
Vesku_Siuruanjoki_Eero Hiltunen_556x
Ranuan Siuruanjokeen yhteen koskeen laadittiin harjusten kutualueiden kunnostussuunnitelma. © Eero Hiltunen.

Vesistökunnostushanke Vesku käynnistyi Ranuan, Rovaniemen ja Simon kuntien alueella. Useilla kylillä löytyy intoa vesistökunnostustyöhön, mutta monesti puuttuu toimija, jonka kautta kunnostustoimia voitaisiin organisoida laajemmin ja tehokkaammin. Vesku antaa asiantuntija-apua ja neuvoo kunnostushankkeiden käynnistämisessä.

Yhteistyö on voimavara

Vesku-hanke käynnistyi käytännössä elokuussa, minkä jälkeen on kokoonnuttu kentällä hanke-esittelyjen, kokousten, maastotyöpajojen ja neuvottelupöytien ääressä.

- Hanke on otettu kiinnostuneina vastaan ja useita vesistökunnostusavustuksia on jo haussa, projektikoordinaattori Eero Hiltunen iloitsee.

Veskua toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Veskun ripeää käyntiinlähtöä ovat edesauttaneet myös yhteistyö Ranuan kunnan Ranuanjärven vesistöalueen kunnostamishankkeen kanssa sekä aikaisempi työkokemus Pohjois-Pohjanmaan VYYHTI-hankkeessa. Yhtenä tavoitteena onkin jalkauttaa VYYHTI -hankkeissa hyviksi koettuja toimintamalleja myös Lapin maakunnan puolelle.

Hankealueella on runsaasti virtavesien yhdistämiä järviketjuja. Koska ravinteet, kiintoaineet ja kalat liikkuvat järvestä toiseen, ei yhden järven kunnostustoimenpiteillä saavuteta kestäviä tuloksia vaan toimenpiteitä tulee tarkastella kattavammin koko vesistöalueella. Muun muassa kutuvaelluksen aikainen poistokalastus tulee keskittää useampaan kohteeseen.

Toimijoiden järjestäytyminen

Useilla kylillä löytyy intoa vesistökunnostustyöhön, mutta monesti puuttuu toimija, jonka kautta kunnostustoimia voitaisiin organisoida laajemmin ja tehokkaammin. Hankkeen myötä on alettu suunnitella vesistökohtaisia vesienhoitoyhdistyksiä. Paikallisten toimijoiden verkostoitumisella mm. metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä voidaan edistää tehokkaammin.

Hankkeen toimenpiteinä tänä syksynä Ranuan Saarijärvellä tehtiin talkootyönä verkkokoekalastus ja otettiin kalakanta- ja pohjaeläinnäytteet sekä toteutettiin koenuottaus.

anuan Siuruanjoen yhteen koskeen laadittiin harjusten kutualueiden kunnostussuunnitelma. Ensi kesänä Rovaniemelle tehdään purokunnostussuunnitelma ja toteutetaan kunnostustempaus.

Vesistökunnostajien verkostoituminen

Vesku jatkaa hanketyötä aktivoimalla ja neuvomalla uusia toimijoita vesistökunnostajien pariin. Talven aikana kartoitetaan tulevan maakunnallisen vesistökunnostusverkoston rakennetta ja kehittämistarpeita, jotta alueelliset vesienhoidon tavoitteet saavutettaisiin – yhdessä tehden.

 

 
 

Teksti ja lisätietoja:

Eero Hiltunen, VESKU-hanke. Osuuskunta Virtatiimi, p. 040 7547 592, eerojhiltunen@gmail.com

https://www.facebook.com/veskuhanke/

www.virtatiimi.fi


Kohderyhmä: