Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vaaralliset aineet kiusana kiertotaloudessa

Uutinen 14.10.2019 klo 10.13

”Tuotteiden sisältämät kemikaalit eivät saa muodostua kiertotalouden esteeksi. Juuri päättyneessä hankkeessa mietimme, miten hallita vaarallisia aineita kiertotaloudessa. Tieto tuotteiden kemikaalisisällöstä pitäisi siirtyä tuotteen mukana koko sen elinkaaren ajan. Erityisen tärkeää on tunnistaa vaaralliset aineet myös jätevaiheessa, etteivät ihmiset tai ympäristö altistuisi niille ja etteivät ne siirtyisi uusiin tuotteisiin”, hankevetäjä Sari Kauppi Suomen ympäristökeskuksesta korostaa.

Kestävä ja turvallinen kiertotalous -hankkeessa selvitettiin vaarallisimpien kemikaalien eli pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP-yhdisteet) ja erityistä huolta aiheuttavat aineiden (SVHC) riskejä kiertotaloudessa. Erityisesti tarkasteltiin rakennusjätteiden sisältämiä haitallisia aineita.

Hanke suosittelee, että kehitetään tarkempia menetelmiä kemikaalien tunnistamiseksi ja uusia materiaaleja, jotka vähentävät vaarallisten kemikaalien käyttöä. On myös pyrittävä korvaamaan vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla aineilla ja tekniikoilla. Eri koulutustasoilla ja alojen toimijoille tarvitaan koulutusta ja opastusta näiden aineiden tunnistamisesta, käsittelystä ja hävittämisestä.

Vaaralliset aineet kiertävät ja viipyvät ympäristössä

”Vaaralliset aineet voivat karata ja kulkeutua ympäristössä meri- ja ilmavirtausten tai jokien ja eliöiden mukana hyvin kauaskin päästölähteistä. Ne voivat muuntua ja kertyä ja pysyä hyvinkin pitkään haittana. Nämä aineet voivat aiheuttaa syöpää, vaurioittaa lisääntymiskykyä sekä häiritä hormonitoimintaa. Olemme kuitenkin jo nähneet, että sääntelyn avulla voimme vähentää pitoisuuksia sekä ympäristössä että ihmisissä”, johtava tutkija Jaakko Mannio SYKEstä kertoo.

Sääntely jo kohdillaan, soveltamisessa parannettavaa

Monet kiertotaloutta edistävät elementit ovat jo kohdillaan Suomen sääntelyssä, mutta niiden soveltamista ovat haitanneet epäselvät soveltamiskäytännöt. Tästä syystä esimerkiksi sääntelyä jäteperäisten materiaalien jätteeksi luokittelun päättymisen tulisi kehittää kansallisesti ja tapauskohtaista päätöksentekoa koskien, jotta voitaisiin luoda ennakoitavat puitteet turvallisen kiertotalouden edistämiselle.

Lupaviranomaiset tarvitsevatkin tapauskohtaisen päätöksenteon tueksi lisää tietoa. Sääntelyllä tulisi lisäksi kehittää keinoja tuotteiden materiaalisisältöä ja haitallisia aineita koskevan tiedonkulun parantamiseen. Kiertotalousnäkökulma ja haitalliset aineet tulisi ottaa huomioon jo tuotteiden suunnittelussa ja niiden koko elinkaaren läpi.

Lisätietoja

  • erikoistutkija, vs. johtaja Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus SYKE p. 029 5251 268, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • johtava tutkija Jaakko Mannio, SYKE p. 0295 251 406, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • tutkija Topi Turunen, SYKE p. 029 525 1929, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkit

Kuuntele webinaarit kestävästä kiertotaloudesta

(löytyvät sivulta www.materiaalitkiertoon.fi/turvallinenkiertotalous)

  • Vaaralliset aineet ympäristössä /Jaakko Mannio, SYKE (16 min)
  • POP ja SVHC-aineet väestössä / Hannu Kiviranta, THL (17 min)
  • Case rakennusjäte: Jätteet ja niiden käsittely vaaralliset aineet huomioiden / John Bachér, VTT (13 min)
  • Kierrätysmateriaalien kemialliset aineet ja niiden riskit työntekijöille / Sirpa Laitinen, Työterveyslaitos (23 min)
  • Haitalliset aineet kiertotalouden sääntelyssä / Petrus Kautto, SYKE (5 min)

Kohderyhmä: