Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Valtakunnallinen leväkatsaus 7.6.2018: Kesän sinileväseuranta käynnistyi – 20 vuotta levätiedotusta

Tiedote 7.6.2018 klo 12.35
Tyrskyt merellä
© Kuva: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on aloittanut kesän 2018 sinilevätiedotuksen tällä viikolla. Sisävesillä sinilevää on havaittu vain vähäisiä määriä muutamissa paikoissa. Suomen merialueilla ei tällä viikolla ole havaittu lainkaan sinileväkukintoja. Sinileväseurantaan voi osallistua kesän aikana älypuhelimissa toimivan Havaintolähetin avulla tai perustamalla oman havaintopaikan Järvi-meriwiki -palveluun. SYKE tiedottaa levätilanteesta viikoittain syyskuun alkuun saakka. Valtakunnallinen levätiedotus aloitettiin 20 vuotta sitten eli vuonna 1998.

Järvillä sinilevätilanne rauhallinen

Sinilevää on havaittu järvillä hyvin vähän, mikä on alkukesälle tyypillinen tilanne. Hieman sinilevää on havaittu vain neljällä valtakunnallisella havaintopaikalla. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevien pintakukintoja ei ole todettu.

Toukokuun poikkeuksellisen lämmin sääjakso enteili sinilevän runsastuvan järvillä jopa viikkoja normaalitilannetta aikaisemmin. Viimeaikainen sään viileneminen ja voimakkaat tuulet, jotka sekoittavat järviä, eivät kuitenkaan edistä sinilevän runsastumista ja pintalauttojen esiintymistä.

”Sinileviä ja niiden muodostamia pintakukintoja esiintyy runsaammin rehevillä järvillä, joilla on riittävästi ravinteita levien kasvulle. Tyypillisesti sinilevien runsas esiintyminen ajoittuu järvillä heinä- ja elokuulle. Sinilevien runsastumiseen ja kukintojen muodostumiseen vaikuttaa ravinteiden ja veden lämpötilan lisäksi moni tekijä, ja siksi on vaikea ennustaa levätilanteen kehitystä yksittäisellä järvellä. Pintakukinnat muodostuvat tyypillisesti lämpiminä ja tyyninä ajanjaksoina”, sanoo ryhmäpäällikkö Marko Järvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Toukokuun helteet lämmittivät järvien pintavesiä hyvin lämpimiksi maan eteläosassa, mutta viimeaikaisen viileän ja tuulisen sään seurauksena järvien pintalämpötilat ovat tällä hetkellä viileämpiä kuin tyypillisesti ajankohtana. Pintaveden lämpötila on maan etelä- ja länsiosan järvillä yleisesti 13–16 astetta, maan keski- ja itäosassa sekä Kainuussa pääosin 9–13 astetta sekä Lapissa alle 10 astetta.

Suomen merialueilla ei sinileväkukintoja

Suomen merialueilla vallitsee tyypillinen alkukesän tilanne, eikä sinileväkukintoja ole tällä viikolla havaittu. Toukokuussa Suomenlahdella esiintyi kuitenkin paikallisia Aphanizomenon-sinilevän muodostamia kukintoja.

Osa sinilevälajeista kykenee muodostamaan kukintoja kylmässäkin vedessä ja jopa talvella, mutta tavanomaisesti sinilevien määrä Suomen merialueilla lisääntyy vasta heinäkuussa veden lämpenemisen myötä. Tänä vuonna toukokuun lämpimät säät edistivät meriveden lämpenemistä. Kuluneen viikon voimakkaat tuulet ovat kuitenkin sekoittaneet meren pintakerrosta, minkä seurauksena veden lämpötila on laskenut. Meriveden pintalämpötila on avomerellä kymmenen asteen molemmin puolin, rannikolla paikoin huomattavasti viileämpää.

”Sinilevältä erehdyttävästi näyttävää männyn siitepölyä saattaa paikoin olla havaittavissa. Jos siitepölyä on vedessä, on sitä yleensä myös kuivalla maalla esimerkiksi laitureilla ja puutarhakalusteilla. Sinilevät puolestaan esiintyvät vedessä tai rantaviivalla ja runsastuvat yleensä vasta keskikesästä eteenpäin”, sanoo tutkija Heidi Hällfors Suomen ympäristökeskuksesta.

SYKE on tänään julkaissut arvion tulevan kesän sinileväkukintariskistä Suomen merialueilla.

20 vuotta levätiedotusta - sinilevien esiintymistä seurataan säännöllisesti

Valtakunnallinen sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden leväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen kesken.

Leväseurantaan kuuluu noin 240 pysyvää havaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä. Lisäksi rannikolla on muutamia paikkoja pääasiassa Varsinais- ja Kaakkois-Suomen alueilla. Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa satelliittikuvista, Rajavartiolaitokselta sekä risteily- ja kauppalaivoilta, joihin on asennettu Algaline-mittauslaitteisto.

Suomen ympäristökeskus tiedottaa sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Merialueiden osalta tiedotus koskee pääasiassa avomerialueita. Valtakunnalliseen sinileväseurantaan liittyvä viikoittainen levätiedotus aloitettiin 20 vuotta sitten eli vuonna 1998.

Terveyshaittoja voi tulla useista sinilevien tuottamista yhdisteistä

Sinilevää runsaasti sisältävään veteen on aina syytä suhtautua siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suurin osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin tai viedään lemmikkieläin eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rannoille.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Ilmoita levähavaintosi Järvi-meriwikiin

Järvi- ja merialueiden sinilevähavaintoja voi ilmoittaa Ympäristöhallinnon ylläpitämään Järvi-meriwikiin käyttäen Havaintolähettiä. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella levätilannekartalla.

Runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

 

Iso kartta viikon 23 levätilanteesta

Leväkukintojen riskiarvio

Valtakunnallinen levätiedotus

Tietoa sinilevistä

Kuvia

Lisätietoja
 

Sisävesiltä

Tutkija  Kristiina Vuorio, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 757, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merialueilta

Sinilevätilanne merialueilla

Tutkija Heidi Hällfors, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 114, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Itämeren tila

Johtava tutkija Harri Kuosa, Suomen ympäristökeskus SYKE (8.6. saakka)
puh. 0295 251 106, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ryhmäpäällikkö Mika Raateoja, Suomen ympäristökeskus SYKE (11.6. alkaen)
puh. 0295 251 536, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Viestintä

Viestintäasiantuntija Hannele Ahponen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 050 327 5997, etunimi.x.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: