Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Valtioneuvosto asetti Suomen Akatemian hallituksen, tieteelliset toimikunnat ja strategisen tutkimuksen neuvoston – SYKEstä Anna-Stiina Heiskanen ja Mikael Hildén

Uutinen 24.6.2021 klo 8.35
Heiskanen ja Hilden
Anna-Stiina Heiskanen ja Mikael Hildén. Kuva: Kai Widell, SYKE

Valtioneuvosto asetti 23. kesäkuuta Suomen Akatemian hallituksen ja tieteelliset toimikunnat sekä strategisen tutkimuksen neuvoston toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024. Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tieteelliseen toimikuntaan nimitettiin SYKEstä Anna-Stiina Heiskanen ja strategisen tutkimuksen neuvostoon (STN) Mikael Hildén.

Akatemian tieteelliset toimikunnat myöntävät rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Toimikuntien tehtävänä on myös seurata tutkimusrahoituksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä edistää tutkimusta yhdessä Akatemian muiden toimielinten kanssa.

”Korkeatasoinen tutkimus ja rohkeat avaukset ovat kestävyysmurroksen kulmakiviä. Olen iloinen, että voin olla mukana edistämässä vaikuttavaa ja uudistavaa tutkimusta kiperien ja yhteen kietoutuneitten ongelmien ratkaisemiseksi”, Heiskanen sanoo.

Mikael Hildén on toiminut kuluvalla kaudella strategisen tutkimuksen neuvostossa ohjelmajohtajana. Tulevalla toimikaudella hän siirtyy strategisen tutkimuksen neuvoston jäseneksi.

STN rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

”STN on Suomessa rahoitusmuoto, joka on avannut uusia ulottuvuuksia korkeatasoisen tutkimuksen ja muun yhteiskunnan väliseen vuoropuheluun. On hienoa jatkaa uudessa roolissa strategisessa tutkimuksessa tänä vuonna päättyvän ohjelmajohtajakauden jälkeen”, Hildén sanoo.

Tutkitulla tiedolla on yhteiskunnassa tärkeä rooli. ”Uudet ratkaisut ihmiskunnan suuriin haasteisiin nousevat joskus jopa yllätyksellisesti tutkimuksista. Lisäksi poliittisten ratkaisujen valmistelussa tarvitaan entistä enemmän syvällistä tutkimusta, johon tukeutuen voidaan etukäteen punnita erilaisten päätösten seurauksia ja jälkikäteen arvioida niitä”, Hildén jatkaa.

Sekä toimikunnilla että strategisen tutkimuksen neuvostolla on tärkeä ohjaava rooli tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden varmistamiseksi. Akatemian rahoitus ja STN mahdollistavat kestävyysmurroksen tietopohjan luomisen ja sovellusten kehittämisen osana kansainvälisen tutkimusyhteisön työtä.

Suomen ympäristökeskus osallistuu tutkimustiedon tuottamiseen osana kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuskonsortioita. SYKEn tavoitteena on tuottaa uutta ja laadukasta tietoa valtioneuvostolle ja alueellisille päättäjille sekä huolehtia toiminnassaan siitä, että tutkimusrahoitusta käytetään yhteiskunnan ja ympäristön kannalta merkittäviin aiheisiin.

Akatemian tieteelliset toimikunnat: biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus

Puheenjohtaja professori Jussi Kukkonen, Itä-Suomen yliopisto. Jäsenet:

 • professori Per Ashorn, Tampereen yliopisto
 • johtaja Anna-Stiina Heiskanen, Suomen ympäristökeskus
 • professori Sirkku Juhola, Helsingin yliopisto
 • professori Marja Kaunonen, Tampereen yliopisto
 • professori Toni Kristian Laaksonen, Turun yliopisto
 • tutkimusprofessori Jarkko Niemi, Luonnonvarakeskus
 • tutkimuspäällikkö Kirsi-Marja Oksman-Caldentey, Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • professori Jorma Palvimo, Itä-Suomen yliopisto
 • professori Marko Salmi, Turun yliopisto
 • professori Anne Toppinen, Helsingin yliopisto

Strategisen tutkimuksen neuvosto

Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja johtaja Anu Kaukovirta, Luonnonvarakeskus. Neuvoston jäsenet:

 • projektijohtaja Kari Herlevi, Sitra
 • tutkimusprofessori Heikki Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • johtaja Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus
 • professori Anne Kovalainen, Turun yliopisto
 • kehitys- ja innovaatiojohtaja Elina Lehtomäki, Caruna Oy
 • johtaja Jussi Ronkainen, Kaakkois-Suomen AMK
 • professori Heli Ruokamo, Lapin yliopisto
 • professori Antti Ylä-Jääski, Aalto-yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

Suomen Akatemian hallitus ja tieteelliset toimikunnat sekä strategisen tutkimuksen neuvosto asetettiin (Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 23.6.2021)

Aihealue:
Kohderyhmä: