Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vantaanjoen ja Keravanjoen roskamäärää tutkitaan

Tiedote 24.4.2018 klo 9.28

Suomen ympäristökeskus, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki tiedottavat

Interreg_Central_Baltic_logo_556

Suomen ympäristökeskus on yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa asentanut Vantaanjokeen ja Keravanjokeen puomit, jotka keräävät joessa virtaavaa roskaa 23.–27.4.2018. Seurannassa mitataan, kuinka paljon ja minkä laatuista veden pinnalla kelluvaa roskaa kulkeutuu joen kautta mereen.

Blastic_puomiseurantaa_Turussa
Pääkaupunkiseudun roskaseuranta on jatkoa viime kesänä Turussa tehdyille Aurajoen roskamittauksille. © Kuva: Outi Setälä

Pääkaupunkiseudun roskaseuranta on jatkoa viime kesänä Turussa tehdyille Aurajoen roskamittauksille. Seurannat ovat osa Itämerta ympäröivien maiden yhteistä BLASTIC-projektia, joka kartoittaa muoviroskien kulkureittejä mereen sekä kulkeutuvan roskan määrää ja laatua. Tutkimusten mukaan selvästi suurin osa merten roskasta on peräisin maalla olevista lähteistä. Kaupunkien halki virtaavat joet ovat yksi merkittävä meriroskan kulkureitti. 

BLASTIC_logo

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on asentanut kolme keräyspuomia. Vantaanjoessa ja Keravanjoessa on puomit jokien yhtymäkohdan yläpuolella Tuomarinkartanon ja Tapaninvainion kohdalla, kolmas puomi on Veräjämäen alueella, Maaherrantien joukkoliikennesillan kohdalla.

BLASTIC-hankkeen keskeinen tarkoitus on tuottaa kaupungeille ja kunnille ohjeita, joiden avulla roskaantumisen lähteitä voidaan selvittää ja roskaantumista vähentää. Yksi seurannan tavoitteista on myös kiinnittää suuren yleisön huomio merten roskaantumiseen.

Puomipaikat kartalla:

  Lisätietoja:

  Erikoistutkija Outi Setälä, Suomen ympäristökeskus 
  p. +358 295 251 635, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

   BLASTIC on EU:n Interreg Central Baltic -ohjelman rahoittama projekti. Projektin kokonaisbudjetti on 1 016 55,50 euroa, josta Euroopan alueen kehittämisrahaston osuus on 784 522, 46 euroa. Projektiin osallistuvat SYKEn lisäksi Turun kaupunki ja Pidä saaristo siistinä ry. Projektin kumppanimaat ovat Ruotsi, Suomi, Viro ja Latvia. Lisää hankkeesta: www.blastic.eu


   Kohderyhmä: