Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vesitilanne syyskuun lopussa 2018: Pohjavedet edelleen laskussa maan etelä-, lounais- ja keskiosassa, sateet nostivat vedenkorkeuksia ja virtaamia erityisesti pohjoisessa

Tiedote 2.10.2018 klo 8.57
 
Järvimaisema syksyllä.
Järvimaisema syksyllä. © Kuva: Johanna Korhonen

Pohjavesien sekä jokien ja järvien pinnat ovat monin paikoin hyvin alhaalla maan etelä-, lounais- ja keskiosissa. Pohjavesien pinnat laskevat edelleen. Syyskuun sateet nostivat vedenkorkeudet ja virtaamat Pohjois-Suomessa paikoin tavanomaista korkeammalle.

Maaperä on Lounais- ja Keski-Suomessa sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla kuivaa, ja pohjavedet ovat pienissä ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa laskeneet 20–120 cm ajankohdan keskiarvoja alemmaksi. Yksittäisillä havaintoasemilla maan keskiosissa pohjaveden pinnat ovat ennätyksellisen alhaalla.

”Lounais-Suomessa edellisen merkittävän kuivuusjakson eli vuosien 2002–2003 pohjaveden pinnan tasoja ei ole vielä alitettu. Sekin on paikoin mahdollista, ellei pohjavesivarastoihin saada täydennystä ennen pysyvän talven tuloa, sillä talvikuukausina pohjaveden pinnat tyypillisesti laskevat ”, toteaa hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Saimaan ja Päijänteen vedenkorkeuksien lasku jatkuu yhä

Järvien vedenkorkeudet ovat kuivan kesän jäljiltä yhä keskimääräistä matalammalla maan länsi- ja keskiosassa, paikoin jopa poikkeuksellisen alhaalla. Syyskuun sateet pienensivät maankosteuden vajetta, mutta virtaamat ovat kasvaneet vain melko vähän lukuun ottamatta Lappia. Lapissa jokien virtaamat ja vedenkorkeudet kasvoivat syyskuun loppupuolella selvästi, mutta niiden ennustetaan laskevan lokakuun alussa.

”Pienten ja keskisuurten järvien vedenpinnat kääntyvät lokakuussa pääosin hitaaseen nousuun, suurimpien järvien pinnat laskevat vielä”, kertoo hydrologi Noora Veijalainen Suomen ympäristökeskuksesta.

Suurista järvistä Saimaan ja Päijänteen vedenkorkeudet jatkavat laskua vielä lokakuussa. Pielisen ja Kallaveden pinnat ovat kääntymässä nousuun ja ne nousevat lokakuussa 5–15 cm. Lapissa syyskuun loppupuoli on ollut sateinen, ja jokien virtaamat ovat monin paikoin tavanomaista suurempia. Inarinjärven ajankohtaan nähden keskimääräistä korkeammalla oleva vedenpinta kääntyy lokakuussa laskuun.

Länsi-, Etelä- ja Keski-Suomessa jokien virtaamat ovat yhä pieniä eikä nopeaa virtaamien kasvua ole ennustettu. Lokakuun alkupuolelle on ennustettu jonkin verran sateita, jotka jatkuessaan nostavat virtaamia.

Lisätietoja

SYKEn vesitilannepalvelu
Ajankohtaisesta vesitilanteesta päivittyvää tietoa osoitteissa:

SYKEn hydrologit Twitterissä @pinnanalta:

Vesitilanne yleensä:

Hydrologi Jarkko J Koskela, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 307, etunimi.j.sukunimi@ymparisto.fi

Hydrologi Johanna Korhonen, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 302, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Pohjavesi:

Hydrogeologi Mirjam Orvomaa, Suomen ympäristökeskus SYKE, 
puh. 0295 251 484, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vesistöennusteet:

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hydrologi Noora Veijalainen, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 732, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tarkempia maakuntakohtaisia tietoja vesitilanteesta saa lisäksi ELY-keskuksista.


Kohderyhmä: