Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aino Rekola

Aino Rekola
 

 

   Tutkija
   Ympäristöpolitiikkakeskus


    YTM (Yhteiskuntapolitiikka ja ympäristötieteet)

    Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
    Puhelin: +358 2952 51871
    Suomen ympäristökeskus, Ympäristöpolitiikkakeskus,
    Käyttäytymisen muutos-ryhmä
    Osoite: Latokartanonkaari 11 (Viikin kampus, D-talo),
    00790 HELSINKI
    LinkedIn, Twitter

 

 

 

Tutkimus ja asiantuntemus

  • Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus
  • Tutkitun ympäristötiedon käyttö päätöksenteossa

  • Ympäristöoikeudenmukaisuus ja reilu ympäristöpolitiikka

  • Ympäristöpolitiikan strateginen kehittäminen

  • Verkostokoordinointi ja työpajafasilitointi 

Tausta

Olen ympäristöpolitiikan tutkija ja asiantuntija ja olen työskennellyt Suomen ympäristökeskus SYKEssä vuodesta 2015. Tätä ennen työskentelin asiantuntijatehtävissä ilmasto-, biodiversiteetti- sekä luonnonvarapolitiikan valmistelussa sekä päätöksenteon tuessa eri ministeriöissä. Lisäksi olen kehittänyt suomalais-venäläistä luonnonsuojeluyhteistyötä Fennoskandian vihreällä vyöhykkeellä.

Tutkimustaustani on sekä yhteiskunta- että ympäristötieteissä. Tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteitani ovat monitieteisyys, ympäristötiedon käyttö ja käyttökelpoisuus sekä  ympäristöoikeudenmukaisuus. Hyödynnän tutkimuksessani yhteiskuntatieteellisiä menetelmiä sekä tieteen ja teknologian tutkimuksen (STS) käsitteistöä.

Tutkimukseni lisää ymmärrystä tieteen ja päätöksenteon rajapinnan käytännöistä ja niiden kestävyydestä. Tutkimukseni avulla haluan kehittää kestävää, kokonaisvaltaista sekä oikeudenmukaiseksi koettua ympäristöpolitiikkaa.

Tutkimus

Tutkimukseni keskittyy tällä hetkellä tutkimustiedon käyttöön päätöksenteossa. TUUMA-hankkeessa tutkin, miten tutkittua ympäristötietoa on käytetty maakuntakaavoituksessa viimeisen 20 vuoden aikana. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tiedon käytössä tapahtuneita muutoksia sekä eri toimijoiden tiedontulkintaa ja tulkinnan käytäntöjä. Lisäksi kehitän ja toteutan toimijoiden osallistamista eurooppalaisessa HERA-hankkeessa, joka rakentaa EU:n tutkimusagendaa ympäristö-, ilmasto- ja terveystutkimuksen rajapinnoille. TASAPELI-hankkeessa kehitän luontopohjaisten ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa suomalaisissa kaupungeissa.

Julkaisuja

Hankonen, I., Vikstöm, S., Rekola, A., Sane, M., Marttunen, M., Hautamäki, R., Tuomenvirta, H., Paloniemi, R. 2019. Imeytystä, suodatusta ja linnunlaulua – Luontopohjaisen vesienhallinnan moninaishyödyt Porissa. Terra: Maantieteellinen aikakauskirja, 130(2), 127-134.

Päivänen, J., Rekola, A., Oinonen, K. ja Vesterinen, N. 2018. Laatua alueidenkäytön suunnitteluun – parhaita käytäntöjä uusille maakunnille. VN TEAS Policy Brief 31/2018.

Rekola, A., Oinonen, K. ja Rehunen, A. 2018. Maakuntauudistus ja alueidenkäytön tehtävät, roolit ja yhteistyö. VN TEAS julkaisusarja 41/2018.

Rekola, A.; Paloniemi, R. 2018. Researcher–Planner Dialogue on Environmental Justice and Its Knowledges—A Means to Encourage Social Learning Towards Sustainability. Sustainability 2018, 10, 2601. 

Paloniemi, R., Niemelä, J, Soininen, N., Laatikainen, T., Vierikko, K., Rekola, A., Viinikka, A., Yli-Pelkonen, V., Assmuth, T., Kopperoinen, L., Peltonen L., Kuokkanen, T. & Kyttä, M. 2018. Environmental justice for the governance of aquatic environments. Local Environment. 

Kettunen, M., Illes, A., Rayment, M., Primmer, E., Verstraeten, Y., Rekola, A., Ring, I., Tucker, G., Baldock, D., Droste, N., Santos, R., Rantala, S., Ebrahim, N. and ten Brink, P. 2017. Integration approach to EU biodiversity financing: evaluation of results and analysis of options for the future. Final report for the European Commission (DG ENV) (Project ENV.B.3/ETU/2015/0014), Institute for European Policy (IEEP), Brussels/ London

Primmer, E., Kangas, H-L., Liski, J., Rekola, A., Seppälä, J., Kettunen, M., Allen, B., Nesbit, M., Paquel, K. 2016. Sustainable forestry in Finland: ENVI delegation in May 2016. European Parliament Directorate General for Internal Policies. Policy Department A: Economic and Scientific Policy. Study, 15.4.2016.

Julkaistu 12.2.2018 klo 13.43, päivitetty 6.2.2019 klo 16.10