Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Anke Kremp

Erikoistutkija

Anke Kremp kuva 300
 

Meriekosysteemimallinnus

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: +358 401823245

Suomen Ympäristökeskus (SYKE)

Merikeskus

Osoite: Merentutkimuslaboratorio,

Agnes Sjöbergin katu 2, 00790 Helsinki

@Google Scholar

@ResearchGate

Nykyiset tehtävät

Ryhmänjohtaja

Kansallinen ja kansainvälinen asiantuntija

Tausta

1993 Filosofian maisteri, pääaineena Biologia, Rostockin yliopisto, Saksa

2000 Filosofian tohtori (Hydrobiologia), Helsingin yliopisto

2007 Hydrobiologian dosentti, Helsingin yliopisto

Opintoja väitöskirjan jälkeen Yhdysvalloissa (Woods Hole Oceanographic Institution), sekä Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Suomessa

2005 - 2008 Helsingin yliopiston tutkija 

2008 -  Erikoistutkija SYKEn Merikeskuksessa

2011 - 2016 Suomen Akatemiantutkija 

Tutkimusaiheet

Kasviplanktonin ekologia ja evoluutio, erityisesti Itämeren kylmän veden panssarisiimalevät ja piilevät, myrkylliset levät ja haitalliset leväkukinnat

Kasviplanktonin monimuotoisuus ja sopeutuminen ympäristömuutoksiin; lepomuodot, elämänkierrot, pohjan ja  pelagiaalin vuorovaikutus, sekä panssarisiimalevien taksonomia

Projekteja

RESERVOIR: Kasviplanktonin siemenpankit evoluution dynamiikkaa ja populaatioiden jatkuvuutta säätelevinä geneettisinä varastoina muuttuvassa ympäristössä - RESERVOIR (Suomen Akatemia 2017-2021)

DINO-DON: Ruokkiiko kasviperäinen orgaaninen typpi Itämeren rannikon leväkukintoja? (Horizon 2020 MSCA 2016-2017)

PHYTOVAR : Itämeren kasviplanktonin geneettinen ja fenotyyppinen muuntelu - Miten muuntelu vaikuttaa ympäristömuutoksiin sopeutumiseen ja ekosysteemitason prosesseihin? (Suomen Akatemia 2011-2016)

PRODIVERSA : Akvaattisten alkueliöiden populaatiogenetiikkaa ja lajinsisäistä monimuotoisuutta eri elinympäristöissä  ja eukaryoottiryhmissä. (Pohjoismainen ministerineuvosto 2011-2014)

Muita aktiviteetteja

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) "Haitallisten leväkukintojen dynamiikka" -työryhmän jäsen (WGHABD

Kansainvälisen "Haitallisten leväkukintojen tutkimus" -yhdistyksen sihteeri (ISSHA)

Tieteelliset julkaisut

Ajantasainen lista tieteellisistä jukaisuistani löytyy @Google Scholar ja @ResearchGate -sivustoiltani.

 

 

Julkaistu 19.9.2017 klo 18.21, päivitetty 17.1.2018 klo 15.16

Aihealue:
Kohderyhmä: