Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Anna-Stiina Heiskanen

Johtaja, professori
Vesikeskus

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: 0295 251 162
Skype: anna.stiina.heiskanen

Suomen Ympäristökeskus (SYKE)
Vesikeskus
PL 140
00251 Helsinki

Katuosoite: Mechelininkatu 34a, Helsinki

Anna-Stiina Heiskanen

Twitter @AnstiHeiskanen
Anna-Stiina Heiskanen @LinkedIn
Anna-Stiina Heiskanen @ResearchGate

Nykyinen tehtävä

Toimin SYKEn Vesikeskuksen päällikkönä ja johdan keskuksen toimintaa, vastaan tutkimuksen tieteellisestä tasosta, keskuksen henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisestä sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta. Lisäksi vastaan yhteistoiminnasta SYKEn muiden toimintayksiköiden sekä ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Tausta

Olen koulutukseltani hydrobiologi ja meribiologian dosentti. Tutkimustyöni on kohdistunut Itämeren ravinnekiertoihin, ekosysteemin toimintaan ja rehevöitymisen vaikutuksiin. Olen myös toiminut asiantuntijana Vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanossa Euroopan unionin tasolla sekä Meristrategiadirektiivin toimeenpanossa Suomessa ja Itämeren piirissä.

Nykyiset tutkimusaiheet

  • Ekosysteemilähestymistapa rannikkomerien ja muiden vesistöjen hoidossa ja arvioinnissa
  • Rannikkomerien ekosysteemipalvelut ja monimuotoisuus
  • EU:n vesi- ja meripolitiikka
     
  • CV (pdf)

Tutkimushankkeet

Hanke: Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena (BlueAdapt)

BONUS (Viable ecosystem) -hanke: Nutrient COcktails in COAstal zones of the Baltic Sea (COCOA)

EU FP7 -hanke: DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine biodiversity and assessing good Environmental Status (DEVOTES), 01/10/2012-30/09/2015

Muu toiminta

Baltic Nest Institute

Jäsen työryhmässä: HELCOM Second Holistic Assessment of THE Ecosystem Health Of the Baltic Sea (HOLASII, 2014–2016)

Jäsen työryhmässä: HELCOM working group on State and Conservation, 2014-2016

Puheenjohtaja työryhmässä: HELCOM Monitoring and Assessment Group (2010-2014)

Julkaisut

Olen ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa, tutkimusraporteissa ja kokoomateoksissa. Lisäksi olen ollut mukana kirjoittamassa Vesipuitedirektiivin EU-tason ohjeistuksia (Guidances) sekä tehnyt tieteellisiä ja yleistajuisia esitelmiä ja muuta materiaalia tutkijoille, asiantuntijoille sekä laajalle yleisölle, englanniksi ja suomeksi.

Julkaistu 24.4.2017 klo 15.18, päivitetty 1.4.2019 klo 10.15

Kohderyhmä: