Anna-Stiina Heiskanen

Johtaja, professori
Vesikeskus

Kuva: Kai Widell

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: 0295 251 162
Skype: anna.stiina.heiskanen

Suomen ympäristökeskus SYKE
Vesikeskus
Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Twitter @AnstiHeiskanen
Anna-Stiina Heiskanen @LinkedIn
Anna-Stiina Heiskanen @ResearchGate

Nykyinen tehtävä

Toimin SYKEn vesikeskuksen päällikkönä ja johdan keskuksen toimintaa, vastaan tutkimuksen tieteellisestä tasosta, keskuksen henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisestä sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta. Lisäksi vastaan yhteistoiminnasta SYKEn muiden toimintayksiköiden sekä ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Tausta

Olen koulutukseltani hydrobiologi ja meribiologian dosentti. Tutkimustyöni on kohdistunut Itämeren ravinnekiertoihin, ekosysteemin toimintaan ja rehevöitymisen vaikutuksiin. Olen myös toiminut asiantuntijana Vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanossa Euroopan unionin tasolla sekä Meristrategiadirektiivin toimeenpanossa Suomessa ja Itämeren piirissä.

Nykyiset tutkimusaiheet

  • Sinisen kasvun mahdollisuudet sisä- ja rannikkovesissä
  • Ekosysteemilähestymistapa rannikkomerien ja muiden vesistöjen hoidossa ja arvioinnissa
  • Rannikkomerien ekosysteemipalvelut ja monimuotoisuus
  • EU:n vesi- ja meripolitiikka
     
  • CV (pdf)

Tutkimushankkeet

Hydrological RDI partnership network; Suomen akatemia

Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena (BlueAdapt)

BONUS (Viable ecosystem) -hanke: Nutrient COcktails in COAstal zones of the Baltic Sea (COCOA)

EU FP7 -hanke: DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine biodiversity and assessing good Environmental Status (DEVOTES), 01/10/2012-30/09/2015

Kansalliset ja kansainväliset verkosto ja asiantuntija tehtävät

Chair of EurAqua - European network of Freshwater Research Organisations; https://www.euraqua.org/

Julkaisut

Olen ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa, tutkimusraporteissa ja kokoomateoksissa. Lisäksi olen ollut mukana kirjoittamassa Vesipuitedirektiivin EU-tason ohjeistuksia (Guidances) sekä tehnyt tieteellisiä ja yleistajuisia esitelmiä ja muuta materiaalia tutkijoille, asiantuntijoille sekä laajalle yleisölle, englanniksi ja suomeksi.

Julkaistu 24.4.2017 klo 15.18, päivitetty 12.4.2022 klo 12.55

Kohderyhmä: