Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Annika Vilmi

Tutkija

 

Vesikeskus, Vesien kunnostus
FM (maantiede, Oulun yliopisto, 2011)
FT (ekologia, Oulun yliopisto, 2017)
etunimi.sukunimi@syke.fi
puh. +358 295 251 818

Suomen ympäristökeskus, Oulun toimipaikka             
Käyntiosoite: Paavo Havaksen tie 3, 90570 Oulu              
Postiosoite: PL 413, 90014 Oulun yliopisto

@ Google Scholar, Twitter, ResearchGate, LinkedIn

Tehtävät

Vesieliöihin ja vesistöjen limnologiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden valmistelu ja toteutus. Seurannan, spatiaalisen mallinnuksen ja vesien tilan kehitystä koskevien tieteellisten julkaisujen ja raporttien kirjoittaminen. Piilevien seurantajärjestelmien kehittämiseen osallistuminen ja asiantuntijana toimiminen tutkimusalaan liittyvissä työryhmissä. Biologisen vertailulaboratoriotoiminnan kehittäminen ja laadunvarmistukseen liittyvät työt piilevien osalta.

Tausta

Olen taustaltani maantieteilijä (FM) ja ekologi (FT). Väitöskirjassani tutkin järvien bakteeri-, piilevä-, pohjaeläin- ja vesikasviyhteisöjen toimivuutta ympäristömuutosten indikaattoreina. Tulosten perusteella indikaattoreiden toimivuuteen liittyy epävarmuuksia, jotka ainakin osittain ovat sidoksissa siihen, miten tehokkaasti lajit levittäytyvät paikasta toiseen ja vaihtelevat ympäristöolosuhteiden mukaan. Nykyisissä työtehtävissäni voin hyödyntää väitöskirjan myötä vesi- ja yhteisöekologiasta kertynyttä tietämystä sekä monitieteistä koulutuspohjaani, joka sisältää geoinformatiikan, geologian, tilastotieteen ja ympäristötutkimuksen sivuaineopinnot.

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Piilevien lajintuntemus, maasto- ja laboratoriomenetelmät
  • Ihmisperäisten muutosten vesistövaikutukset
  • Seurantaohjelmien ja ekologisten indikaattoreiden kehitystarpeet ja -mahdollisuudet
  • Yhteisöekologiset tilastoanalyysit ja spatiaalinen mallintaminen R-ohjelmistolla

Keskeisimpiä tutkimushankkeita

Julkaisut

Olen julkaissut tutkimus- ja review-artikkeleita sekä osallistunut suomenkielisten tutkimusraporttien kirjoittamiseen. Ajantasainen julkaisuluettelo löytyy Google Scholar -sivulta.

 

Julkaistu 3.2.2020 klo 14.06, päivitetty 16.12.2020 klo 16.21

Kohderyhmä: